رابر

رودخانه چشمه عروس
چشمه عروس نام رودی است در 3 کیلومتری شهرستان را بر واقع در استان کرمان. این رود به طول 87 کیلومتر سومین رود بلند کرمان بعد از هلیل رود و رود ملنتی است. این رود پس از آبیاری مزرعه های رابر به هلیل رود می پیوندد و به سد جیرفت می ریزد. هلیل رود و چشمه عروس باهم به هامون جازموریان می ریزند. این چشمه یکی دیگر از مکان های زیبا وطبیعی استان کرمان است که هرساله پذیرای مهمانان نورزی در این مکان خنک و دلنواز است. این چشمه در شهرستان رابر واقع شده که رابر با هوای خنک و طبیعت بکر خود پذیرای مسافران نوروزی از سراسر کشور بوده است. دیگر جاذبه های منطقه امامزاده سید مرتضی، بندر هنزا، لنگر، جنگل هونی، ...
ادامه مطلب