بافت

آبشار سه کاسه بافت
آبشار سه کاسه بافت
این آبشار در یک کیلومتری جنوب روستای جهان جان در 25 کیلومتری شهرستان بافت در مسیر جاده اصلی بافت-کرمان قرار دارد. آبشار سه کاسه پس از ریزش از یک ارتفاع 10 متری سنگی وارد سه کاسه پلکانی می گردد و به همین دلیل به این نام مشهور شده است. این آبشار درون تنگه رودخانه جهان جان واقع است. این رودخانه پس از تشکیل آبشار، مسیر خود به سمت جنوب در میان دره را ادامه می دهد و پس از عبور از بن گود به سد بافت می ریزد.
ادامه مطلب
ترمینال بافت کرمان
امکانات ترمینال بافت فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بافت (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه بافت (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بافت (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بافت (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بافت (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه بافت (تعاونی 6) - عدل پایانه بافت (تعاونی 7) - لوان نور پایانه بافت (تعاونی 8) - راه پیما پایانه بافت (تعاونی 9) - تک سفر پایانه بافت (تعاونی 10) - ...
ادامه مطلب