گیلانغرب

رودخانه کنگاکوش گیلانغرب
سرچشمه آن آب ها و سرچشمه هایی است که از قسمت میانی و غربی دشت ویژنان به سوی تنگ گولم (ته نگ گوله م) سرازیر می شود. این رودخانه را می توان رودخانه ای فصلی نامید. زیرا در سال های پر باران آب آن بسیار زیاد در سال هایی که مقدار بارش کاهش می یابد آب آن بسیار کم می شود. آبشار زیبای تنگ گولم تقریباً در ابتدای شروع رودخانه کنگاکوش است. جهت جریان آب رودخانه به طرف کشور عراق است. آبدهی رودخانه کنگاکوش مسیر نسبتاً طولانی رودخانه کنگاکوش ارتفاعات گرمسیری شهرستان گیلانغرب با قلل متعدد که مراتع طوایف ایل کلهر است. این مسیر با بارش اولین باران پاییزی جلوه و منظره ای بسیار زیبا می یابد و تا آخر فروردی...
ادامه مطلب
ترمینال گیلانغرب کرمانشاه
امکانات ترمینال گیلانغرب فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه گیلانغرب (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه گیلانغرب (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه گیلانغرب (تعاونی 3) - میهن نور پایانه گیلانغرب (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه گیلانغرب (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه گیلانغرب (تعاونی 6) - عدل پایانه گیلانغرب (تعاونی 7) - لوان نور پایانه گیلانغرب (تعاونی 8) - راه پیما پایانه گیلانغرب (تعاونی 9) - ...
ادامه مطلب
انجیرکوه
این کوه از حوالی گیلان غرب شروع می شود و به سوی جنوب شرق امتداد می یابد. ارتفاع آن به تدریج کم می شود تا به ارکوازکوه و بیوراکوه و … وصل می شود.  
ادامه مطلب