قصر شیرین

کاخ خسرو
در حاشیه شمالی شهر کنونی قصرشیرین و در نزدیکی آتشکده چهار قابی، ویرانه های قصر خسرو پرویز دیده می شود. این بنا در جهت شرقی ـ غربی و به ابعاد 98*285 متر بر روی مصطبه ای به ارتفاع هشت متر ساخته شده است. راه ورود به داخل بنا از طریق پلکان صورت می گرفت. در قسمت شرقی بنا، تالار ستون دار مستطیل شکلی دیده می شود و سقف آن به وسیله طاق های آجری پوشش داده شده است. در پشت این تالار، اتاق گنبددار بزرگی قرار دارد و راه ورود به آن از طریق درگاهی که در قسمت غربی تالار ایجاد شده است، صورت می گیرد. در شمال و جنوب اتاق گنبددار، اتاق های مستطیل شکلی وجود دارد که از طریق اتاق گنبددار قابل دسترسی بوده اند. هم چنین...
ادامه مطلب
ترمینال قصر شیرین کرمانشاه
امکانات ترمینال قصر شیرین فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه قصر شیرین (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه قصر شیرین (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه قصر شیرین (تعاونی 3) - میهن نور پایانه قصر شیرین (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه قصر شیرین (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه قصر شیرین (تعاونی 6) - عدل پایانه قصر شیرین (تعاونی 7) - لوان نور پایانه قصر شیرین (تعاونی 8) - راه پیما پایانه قصر شیرین (تعاون...
ادامه مطلب