بروجن

دریاچه کلار گندمان
دریاچه کلار در رشته کوه های زردکوه بختیاری در جنوب غربی شهر گندمان از توابع شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. از آنجا که این دریاچه بر فراز قله کلار در ارتفاع 3428 متری از سطح دریا قرار دارد، در فصل زمستان کاملاً یخ زده و در تابستان در نتیجه ذوب برف های کوه و ارتفاعات و به ویژه قله کلار، همیشه دارای آب است. عمق آب این دریاچه از 15 تا 20 متر متغیر و مساحت آن در حدود 1000 مترمربع می باشد. در پیرامون این دریاچه به علت ارتفاع زیاد، پوشش گیاهی متراکمی وجود ندارد. این منطقه در میان اهالی با نام «چال تر» و دریاچه آن با نام «شط چال تر» شناخته می شود.
ادامه مطلب
ترمینال بروجن
امکانات ترمینال بروجن فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بروجن (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه بروجن (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بروجن (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بروجن (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بروجن (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه بروجن (تعاونی 6) - عدل پایانه بروجن (تعاونی 7) - لوان نور پایانه بروجن (تعاونی 8) - راه پیما پایانه بروجن (تعاونی 9) - تک سفر پایانه بروجن (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه بروجن ...
ادامه مطلب