ابوموسی

ابوموسی
ابوموسی
ارتفاع از سطح دریا 46 متر و جمعیت آن 3،052 نفر است.در کتب تاریخی و جغرافیایی، از این منطقه به نام های بوموسی، ابوموسی، بن موسی، بوموف، باباموسی و گپ سبز نام برده شده است. بررسی های انجام شده، نشانگر آن است که از هزاره قبل از میلاد جزیره ابوموسی، همانند سایر جزایر دریای پارس توسط ایرانیان اداره می شده و جزو قلمرو دولت ایران بوده است. دریای پارس و جزایر آن از جمله ابوموسی، در روزگار عیلامیان به ویژه در زمان سلطنت « شیلهک این شوشیناک» . ( 1151-1165ق.م) تحت حکومت این سلسله بود. در دوره مادها و به ویژه در زمان سلطنت « هُوِخشَترَه»، این جزیره به همراه سایر جزایر دریای پارس، جزو یکی از ایالت های جنوب...
ادامه مطلب