شازند

آستانه
آستانه
آستانه شهری است در بخش مرکزی شهرستان شازند در استان مرکزی ایران. در 7 کیلومتری این شهر یک پیست اسکی واقع شده است. تاریخچه این شهر در قدیم کرج نام داشت. از مهم ترین اماکن مذهبی این شهر از قدیم امام زاده سهل بن علی بوده است. شاه اسماعیل صفوی بیش از 500 سال پیش دستور داد تا این آرامگاه (آستانه) را تعمیر کنند و پس از آن کرج را آستانه نامیدند. جمعیت : 6998 کد تلفن : 862  
ادامه مطلب
ترمینال شازند
ترمینال شازند بسیار کوچک و دارای یک غرفه میباشد و به اراک و روستاهای اطراف سرویس ارائه میدهد. امکانات ترمینال شازند فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه شازند (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه شازند (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه شازند (تعاونی 3) - میهن نور پایانه شازند (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه شازند (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه غدیر شازند (تعاونی 6) - عدل پایانه شازند (تعاونی 7) - لوان نور پایانه شازند (تعاونی 8) - راه پیما پایانه شازند (...
ادامه مطلب