قائم‌شهر

دریاچه گل پل
این دریاچه در جنوب شرقی شهرستان قائمشهر بعد از روستای برنجستانک و سد خاکی زمزم، در میان جنگل قرار گرفته و دارای دو حوضچه مجزا است. وسعت آن حدود 2/5 هکتار با عمق بین 1 تا 5 متر است که به علت شیرینی آب، زیستگاه ماهیان و پرندگان آبزی می باشد. این دریاچه چشم اندازهای جنگلی زیبایی دارد و محوطه اقامتی مناسبی نیز در اطراف آن احداث شده است.
ادامه مطلب
ترمینال قائم شهر
نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه قائم شهر (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه قائم شهر (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه قائم شهر (تعاونی 3) - میهن نور پایانه قائم شهر (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه قائم شهر (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه قائم شهر (تعاونی 6) - عدل پایانه قائم شهر (تعاونی 7) - لوان نور پایانه قائم شهر (تعاونی 8) - راه پیما پایانه قائم شهر (تعاونی 9) - تک سفر پایانه قائم شهر (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه قائم شهر (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه قائم شهر (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه قائم ...
ادامه مطلب