قیر و کارزین

دریاچه سد سلمان فارسی
دریاچه سد سلمان فارسی بر روی رودخانه قره آغاج در تنگه کارزین و در نزدیکی شهر قیر ساخته شده است. هدف از ایجاد این سد تأمین آب آشامیدنی شهرهای پایین دست آب کشاورزی دشت های قیر، کارزین، علی آباد، افزر و لاغر، تولید انرژی برقابی، کنترل سیلاب و احیای اراضی شور بوده است. ارتفاع این سد 125 متر از پِی، عرض آن در قسمت پِی 63 متر و عرض آن در تاج سد 7 متر می باشد. دریاچه سد سلمان فارسی یکی از پنج سد بزرگ استان فارس است و علی رغم اثرات مفید آن در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب هایی نیز به آثار باستانی این منطقه از جمله یک شهر باستانی متعلق به دوره ساسانیان، ستون های یک آتشکده ساسانی، خانه ای اشرافی متعلق به دو...
ادامه مطلب