آباده

ترمینال آباده
ترمینال آباده در استان فارس آماده خدمت رسانی به مسافران ورودی به شهرستان آباده و مسافرانی که قصد سفر از این شهر به سایر نقاط ایران را دارند می باشد. امکانات فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه آباده (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه آباده (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا آباده آباده (تعاونی 3) - میهن نور پایانه آباده (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه آباده (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه آباده (تعاونی 6) - عدل پایانه آباده (تعاونی 7) ...
ادامه مطلب
آباده
آباده
شهرستان آباده یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر آباده است. جمعیت کل این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1385، برابر با 92952 نفر بوده است. آباده از نظر جمعیت یازدهمین شهر استان فارس است. آباده در بین چهار مرکز جمعیتی و فرهنگی شیراز، کرمان، یزد و اصفهان قرار گرفته و علت وجودی آن با توجه به موقعیت راه های ارتباطی منطقه قابل توجیه است. در دوره قاجاریه آباده منطقه بین راهی و محل استراحت کاروانیان بوده است. پیشینه آباده واژه ای است فارسی و معنی محل آباد را می رساند . مشخصات جغرافیایی مرکز این شهرستان آباده است که در 52 درجه و 38 دقیقه درازا و 31 درجه و 9 دقیقه...
ادامه مطلب