خرمدره

رستوران نمونه خرمدره
این رستوران در خرمدره ضلع جنوبی میدان توحید واقع شده است و شرایط پذیرایی از میهمانان گرامی را دارا می باشد . آدرس :زنجان – خرمدره‎ ضلع جنوبی میدان توحید تلفن :024-35528808
ادامه مطلب
خرمدره
خُرَّمدَرّه شهرستانی است در استان زنجان ایران.این شهرستان در مسیر راه آهن و اتوبان قزوین -زنجان می باشد. شهرستان خرم دره در 49 درجه و 25 دقیقه تا 48 درجه و 55 دقیقه طول شرقی نصف النهار مبدأ و 36 درجه و 25 دقیقه تا 36 درجه و 10دقیقه شمالی خط استوا قرار گرفته است. باشد. تقسیمات کشوری: شهرستان خرمدره دارای یک شهر و دو شهرک و یک بخش می باشد.بخش مرکزی شهرستان خرمدره دهستان الوند دهستان پلاس دهستان خلیفهلو دهستان ویستان پائئن دهستان ویستان بالا دهستان رحمت آباد دهستان نصیر آباد دهستان قلعه حسینیه دهستان سوکهریز دهستان فلج دهستان شویر دهستان اردجین دهستان باغدره دهستان اسلام آباد ...
ادامه مطلب