دشت آزادگان

کوت سید نعیم
معرفی شهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی شهر کوت سید نعیم از توابع شهرستان دشت آزادگان ، بخش مرکزی و دهستان حومه شرقی می باشد . این شهر از شمال به اراضی کشاورزی و رودخانه کرخه ، از شرق به کانال آب و اراضی کشاورزی، از غرب به روستای ابوسحاب و از جنوب به محور اهواز – سوسنگرد و اراضی کشاورزی محدود می گردد. شهر کوت سید نعیم بین 31 درجه تا 32 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی ، همچنین 47 درجه و 41 دقیقه تا 48 درجه و 30 دقیقه طول شرقی از نصف النهار کرینویچ واقع گردیده است. آب و هوای کوت سید نعیم معتدل و مرطوب بوده و همانند سایر سکونتگاهای استان خوزستان دارای رطوبت و بارش باد زیاد است . محدوده اراضی کشاو...
ادامه مطلب