آغا جاری

آغاجاری خوزستان
آغاجاری خوزستان
آغاجاری  شهری است در استان خوزستان. آغاجاری یا آغاجری از مناطق نفت خیز اما محروم ایران می باشد. جمعیت آن بیش از پنجاه هزار نفر است که از طوایف بختیاری، ترک و عرب تشکیل شده است. اکثر مردم مهاجرینی می باشند که قبل از سال 1317 در پی کشف نفت در طلب کار به آغاجاری مهاجرت کرده و ماندگار شدند. آغاجاری با دارا بودن مخزن نفتی بالغ بر 10 میلیارد بشکه نفت یکی از بزرگترین مناطق نفتخیز جهان به حساب می آمد. در ابتدا روزانه 256000 بشکه نفت از چاههای این منطقه استخراج می شد. این شهر دارای آب و هوای بسیار گرم می باشد گرمای هوا در تابستان ممکن است از 55 درجه سانتیگراد نیز تجاوز نماید. صنعت نفت در آغاجاری...
ادامه مطلب