تایباد

رباط سنگی
بقایای این رباط سنگی که به فاصله کمی از میل تاریخی کرات و آن سوی جاده تایباد به خواف قرار دارد ،در گذشته توقفگاه کاروانیان و مسافران این ناحیه بوده است. قرائن معماری و آوارهای باقی مانده از رباط نشان می دهد ورودی بنا دارای طاقی سرپوشیده است که به حیاط مرکزی آن منتهی می گردد و آبگیری سنگی نیز برای تامین آب مصرفی کاروانیان و احشام در آن تعبیه شده بود. سفال های پراکنده پیرامون این رباط سنگی موید بنیان اثر در دوره سلجوقی و استفاده از آن تا دوران تیموری است.  
ادامه مطلب
رباط عباس آباد تایباد
رباط عباس آباد تاریخی در فاصله 28 کیلومتری شمال غربی شهر تایباد و بر کناره راه قدیمی این شهر به تربت جام قرار دارد. بنای مزبور مشتمل بر دو حیاط،به انضمام ایوان، ایوانچه، اتاقک ها و آب انبار می باشد و بقایای معماری آن حکایت از گذشته ای با عظمت در سایه امنیت دارد. فضای داخلی اتاق ها در عین سادگی مکان مناسبی برای اقامت کاروانیان و مسافران خسته از راه بوده است. از دیگر ویژگی های این رباط وجود عنصر تدافعی (سنگ انداز) در بخش فوقانی ورودی آن است و در مجموع بنای آن از یادگارهای معماری دوره صفوی است.
ادامه مطلب
ترمینال تایباد
ترمینال تایباد در استان خراسان رضوی پذیرای مسافران ورودی به شهرستان تایباد و مسافرانی که قصد سفر از این شهر به سایر نقاط ایران را دارند می باشد. امکانات ترمینال تایباد سالن انتظار و اطلاعات نمایندگی تعاونی های مسافربری فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی های ترمینال تایباد نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه تایباد (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه تایباد (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه تایباد (تعاونی 3) - میهن نور پایانه تایباد (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه تایباد (تعاونی 5) - ...
ادامه مطلب