پاکدشت

امامزاده یعقوب (ع) پاکدشت
امامزاده یعقوب (ع) پاکدشت
آستان امامزاده یعقوب (علیه السلام) در شهرستان پاکدشت، شهر پاکدشت، روستای عباس آباد واقع شده است.  
ادامه مطلب