رباط‌کریم

قلعه سنگی رباط کریم
این قلعه که متعلق به دوره سلجوقیان است در نزدیکی رودخانه شور و جنوب شهر جدید پرند قرار گرفته است.پلان آن به سبک بناهای متداول دوران اسلامی،به صورت چهار ایوانی و بایک حیاط مرکزی است. در بازدید از این قلعه متوجه 4 برج مدور که قطر هریک 5 متر است خواهید شد. ضمنا در درون این قلعه یک چاه آب به عمق 40 متر و یک آب انبار وجود دارد. در اضلاع چهارگانه قلعه، چهار اتاق مربع شکل باسقف گنبدی بسیارعالی از نظر معماری قرار گرفته و 3 نیم برج در میان دیوارهای ضلع شرقی،غربی و شمالی به استحکام دیوارهای این قلعه کمک کرده است.
ادامه مطلب