گناوه

رودخانه چم ره ملک
این رودخانه فصلی با طول 8 کیلومتر، از کوه بام بلند در 38 کیلومتری شمال شرقی بندر گناوه استان بوشهر سرچشمه می گیرد و با مسیر کلی جنوب شرقی، از دهستان حیات داوود و شهرستان گناوه عبور می کند و در نهایت به خلیج فارس می ریزد.
ادامه مطلب
ترمینال گناوه بوشهر
امکانات ترمینال گناوه فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه گناوه (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه گناوه (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه گناوه (تعاونی 3) - میهن نور پایانه گناوه (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه گناوه (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه گناوه (تعاونی 6) - عدل پایانه گناوه (تعاونی 7) 077-33120310 لوان نور پایانه گناوه (تعاونی 8) - راه پیما پایانه گناوه (تعاونی 9) - تک سفر پایانه گناوه (تعاونی 10) - آریا سفر پا...
ادامه مطلب