ملکشاهی

آرکوآز
آرکوآز
ارکواز شهری است در استان ایلام ایران. ارکواز مرکز شهرستان ملکشاهی است. پیشینه حاکم ایلام در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی در ناحیه ارکواز (ارک: پایتخت – واز: وسیع) قلعه و برج داشته است. طوایف ملکشاهی به دو دسته گرزینوند و هورده کو تقسیم می شوند که عبارتند از: نقی، خمیس، روسگه، خوادا، کاظم بگ، حسین بگ، شکر بگ، ملگه، کلوند، کناریوند، گراوندی، خیرشه، کوکی، اما، سیرانه، مهر، کل کل، رسولوند، کنیاینه، باولگ، قیطول، خرزینوند، گلان، خلیلوند، جمعه، علی نظر، کور، شره میر، سیه گه، باوه پیرمحمد و کلگه. آثار تاریخی و باستانی 1- آرامگاه سید محمد عابد (گنبد پیرمحمد) واقع در 28 کیلومتری شهر ملکشاهی در مسیر م...
ادامه مطلب