نیر

کورائیم
جمعیت شهر کورائیم طبق سرشماره سال 85 مطابق نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تعداد 1037 نفر می باشد شهر کورائیم مرکز بخش کورائیم بوده که مطابق تقسیمات کشوری دارای سه دهستان مهماندوست یورتچی غربی می اشد که به علت کثرت روستاها که حدود 70 روستا می باشد و پراکندگی آنها امورات دهستان یورتچی غربی از طریق مرکز شهرستان نیر می باشد. کورائیم از توابع شهرستان نیر و استان اردبیل می باشد که در فاصله 55 کیلو متری مرکز شهرستان نیر می باشد و 34 کیلو متری مرکز استان قراردارد. جاده موصولاتی محور اردبیل – کورائیم و جاده کورائیم – نیر می باشد کورائیم ر سال 24/12/83 به دست استاندار وقت اردبیل جناب آق...
ادامه مطلب
دهکده صخره ای اباذر
این دهکده در فاصله حدود 5/9 کیلومتری جنوب شهر نیر و 5/1 کیلومتری روستای فعلی اباذر قرار دارد گرچه دهکده صخره ای در دل صخره و در پشت قبرستان و تپة نه چندان مرتفعی قرار دارد، اما حتی تا چند قدمی نیز قابل رویت نیست، لذا یک مکان کاملا مخفی و مطمئنی را تشکیل میدهد، که دارای موقعیت تدافعی خاصی می باشد این دهکده از ترکیب 13 واحد یا فضای معماری تشکیل شده است که هر واحد بطور مستقل در دامنه یا شیب صخره، رو به جنوب کنده شده اند. بعضی از واحدها بصورت منفرد و تعدادی دیگر با توجه به عملکردشان متشکل از چندین قسمت هستند. علاوه بر این در جلوی هر فضای صخره ای بقایای دیوار سنگی به چشم می خورد که قطر هر کدام به ی...
ادامه مطلب