بوکان

خانقاه شمس برهان
شیخ شمس الدین برهانی تولدش را بین سالهای 1342 الی 1345 ذکر کرده اند . خانواده وی در قریه « سیلوه » از روستاهای منطقه لاجان در شمال شهر پیرانشهر سکونت داشتند . بعدها به روستای عیسی کند از روستاهای شهرستان بوکان که در شرق مهاباد قرار دارد سفر می کنند. شیخ شمس الدین برهانی از همان دوران کودکی آثار ذکاوت و هوش فوق العاده در او مشهود بوده و یکی از روحانیون و علمای منطقه به این مطلب پی برده و او را به تحصیل در یکی از مساجد مهاباد به نام رستم بیگ وا می دارد. ایشان در مسجد ضمن تحصیل بیشتر اوقات خود را صرف قرائت قرآن و انجام فرایض و نوافل می نماید و در طریق تصوف در طریق نقشبندیه گام برمی دارد. بعد از 7...
ادامه مطلب
ترمینال بوکان آذربایجان غربی
امکانات ترمینال بوکان فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بوکان (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه بوکان (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بوکان (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بوکان (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بوکان (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه غدیر بوکان (تعاونی 6) - عدل پایانه بوکان (تعاونی 7) 044-46232911 لوان نور پایانه بوکان (تعاونی 8) - راه پیما پایانه بوکان (تعاونی 9) - تک سفر پایانه بوکان (تعاونی 10) - آریا س...
ادامه مطلب