هشترود

آیدوغموش چای میانه
آیدوغموش چای میانه
رودخانه آیدوغموش چای از معروف ترین رودخانه های هشترود است که پس از عبور از کنار آبادی های بابونه، حیدرآباد، قزلجه تاوا و قبل از رسیدن به میانه، به رودخانه میانه (میانه چای) می پیوندد و هر دو به قزل اوزن می ریزند.
ادامه مطلب
پایانه مسافربری هشترود
توضیح در مورد ترمینال امکانات ترمینال هشترود فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه هشترود (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه هشترود (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه هشترود (تعاونی 3) - میهن نور پایانه هشترود (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه هشترود (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه هشترود (تعاونی 6) - عدل پایانه هشترود (تعاونی 7) - لوان نور پایانه هشترود (تعاونی 8) - راه پیما پایانه هشترود (تعاونی...
ادامه مطلب