مجتمع سوارکاری

مجتمع سوار کاری
مجتمع سوار کاری
مجتمع سوارکاری گنبد کاووس در سال 1340 با اهداف مسابقه های کورس اسب دوانی و تولید و پرورش اسب های نژاده ترکمن پایه گذاری گردید. پس از انقلاب مجموعه با تصویب شورای انقلاب به سازمان تربیت بدنی واگذار گردید و اکنون به مدت سه سال است که مجتمع با همگی اموال منقول و غیر منقول به شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی واگذار گردید واز سوی دیگر فدراسیون سوار کاری مجموعه را برای مدت نامعلومی از شرکت تجهیز اجاره نموده است. این مجموعه دارای 120 هکتار زمین کشاورزی، پارکینگ، فضای سبز، پیست اسبدوانی به مساحت تقریبی 30 هکتار، سوئیت، ویلا، استبل (اصطبل) زمستانه و تابستانه، جایگاه مسابقات واستخر شن...
ادامه مطلب