کتابخانه

کتابخانه ملی کرمان
ساختمان اولیه کتابخانه ملی کرمان فعلی نزدیک به 90 سال پیش، توسط عده ای از تجار کرمانی و یزدی، با عنوان کارخانه پشم ریسی و پنبه پاک کنی ساخته شد. حدود 40 سال قبل این فعالیت ادامه داشت که با ورود کارکنان آن به فعالیتهای سیاسی، کارخانه عملا تعطیل و به یک ساختمان خالی تبدیل شد. در سال 1368 این ساختمان از وجود دستگاه ها خالی و بازسازی شده، مدتی با نام مرکز کرمان شناسی شروع به فعالیت کرد و دو سال بعد، همزمان با کنگره جهانی خواجوی کرمانی، با همکاری سازمان میراث فرهنگی به کتابخانه ملی تبدیل شد. تعداد کتاب های موجود در کتابخانه 121 هزار جلد می باشد و بیش از 30 نفر کتابدار در این کتابخانه فعالیت می کنند...
ادامه مطلب
کتابخانه وزیری یزد
کتابخانهء وزیری یزد از جملهء بزرگترین و مهمترین کتابخانه های ایران است که بواسطهء وجود هزاران جلد نسخه خطّی ارزشمند، محّل مراجعه روزانة ده ها پژوهشگر و خواننده است و این نهاد مرهون درایت و دوراندیشی یکی از روحانیان دانشمند این دیار حجّت الاسلام وزیری است که پس از انجام خدمات ارزنده ای چون بازسازی مسجدجامع یزد (1324ش) احیای حوزة علمیة یزد به همراه دیگر روحانیان (شهریور 1320) و بنیان مدارس جامعة تعلیمات اسلامی یزد (1334) بواسطة نبود کتابخانه ای کارآمد و فراوان دوستداران دانش اندوزی و طلّاب و دانش آموزان، به اندیشة بنیان کتابخانه ای بر پایة کتاب هایی که از پدر بدو رسیده بود و کتاب هایی که خود، ان...
ادامه مطلب