مجموعه

مجموعه غارهای جاورتن
مجموعه غارهای جاورتن
مجموعه غارهای جاورتن به صورت سه دهانه غار با مدخلهای جدا ازهم و با منشأ مرکب چین خوردگی – آهکی هستند. این سه غار در ارتفاع 1300 متری دامنه های شرقی کوه کمر خونی قرار دارد. از نظر موقعیت نسبی: در فاصله 2 کیلومتری غرب روستای جاورتن ، دهستان دستوران شهرستان جغتای و 95 کیلومتری شمال غربی سبزوار واقع شده است. یکی دیگر از غار های جاورتن با پوششی از جلبک بر روی دیواره درضلع مخالف کوه کمرخونی، کوه بدرالدین قرار دارد که یک غار آهکی با یک راهرو طویل در عمق آن به چشم می خورد. فرآیند انحلال به صورت آستالاگمیت و استالاکتیت مناظر بدیعی را درانتهای آن ایجاد کرده و به دلیل رطوبت زیاد، برروی دیوا...
ادامه مطلب
مجموعه ابراهیم خان کرمان
مجموعه ابراهیم خان کرمان
ابراهیم خان ظهیرالدوله از 1216 تا 1240 هجری قمری در دوره حکومت فتحعلیشاه قاجار حاکم کرمان بوده است. ابراهیم خان که از خویشاوندان نزدیک شاه قاجار بوده در دوران فرمان روایی در کرمان مبادرت به ایجاد یک سری بناهای بسیار ارزنده در مرکز شهر و جنب مجموعه گنجعلیخان نموده است که امروز این بناها یکی از چند مجموعه تاریخی کرمان را تشکیل می دهد. این مجموعه عبارت است از بازار حمام آب انبار مدرسه و … مجموعه ابراهیم خان تا حدود زیادی از فضاهای معماری صفوی الهام گرفته و اکنون یکی از مجموعه های با ارزش و زیبای آثار تاریخی کرمان است. ظهیرالدوله به هنگام درگذشت 21 دختر و 20 پسر از خود برجای گذاشت. یکی از فرزند...
ادامه مطلب