گردنه پیام

مرند، در بخشی از مسیر خود با عبور از گردنه استراتژیک پیام، جلگه صوفیان و تبریز را به دشت مرند ارتباط می دهد. در این مسیر، جاده از زمینهایی عبور می کند که ارتفاع زیاد، گسترش نهشته های سطحی کواترنر، دامنه های ناپایدار و فعالیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی متعدد از ویژگیهای آن است. علاوه بر این، وقوع سیلابها و روانه های خرده سنگی، حرکات توده ای، وجود گسلهای فعال، فرسایش قهقرایی و عملکرد نادرست انسان در بهره برداری از امکانات منطقه، اجرای طرحهای عمرانی از قبیل راه سازی را با مشکلاتی مواجه ساخته است. شناسایی دقیق مسیر و ارزیابی ژئومورفولوژیکی، اهداف این تحقیق را شامل می شوند.این تحقیق اهمیت توجه به فرایندهای ژئومورفولوژیکی را در مهندسی راه سازی و همچنین برنامه ریزی های آمایش سرزمین در مناطق مشابه، تبیین می کند و بر توانایی و نقش داده های ژئومورفولوژیکی در طراحی راه های ارتباطی تاکید دارد.

نکته قابل توجه در طول مسیر آن است که روی مسیرهای اصلی جریان رودخانه ها و در محل تقاطع آنها با جاده، پلهای بزرگی احداث شده است ولی متأسفانه، در امتداد برخی از آبراهه های دارای جریان اتفاقی و روانه های خرده سنگی چنین مسأله ای نادیده گرفته شده است. اولاً، حدود ۹ مورد از آب راهه های طول مسیر فاقد پل آب رو می باشند. دوم، اینکه بسیاری از آب رو های ایجاد شده (به عرض دو متر) در مناطق مستعد روانه های خرده سنگی، برای گذر چنین جریانهایی کوچک می باشند و براحتی به هنگام وقوع سیلاب و روانه خرده سنگی بسته می شوند. در حال حاضر نیز دهانه بسیاری از این پلها به وسیله آبرفت و خار و خاشاک پرشده اند و نیاز به لایروبی دارند. در نهایت می توان گفت روانه های خرده سنگی، بویژه در یال شمالی گردنه، زیرکنی جاده به وسیله جریانها و بسته شدن آب روها در طول مسیر، مهمترین خطرهای تهدیدکننده جاده می باشند که به دنبال رگبارهای شدید می تواند اتفاق بیفتد.


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
  ممنون...
 • nasim
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...