کوه های آلا داغ لار

کوه های آلا داغ لار متعلق به سازندهای Upper red یا قرمز بالایی زمین هستند که در اکثر نقاط ایران مرکزی (تقسیم بندی زمین شناسی) بر روی توف های ائوشن قرار دارند و رنگ قرمز آن ها حاکی از شرایط اکسیدان و وفور اکسیژن به منظور ترکیب با اکسیژن است. وجود رنگ هایی همچون قرمز، زرد، سفید و نارنجی در بافت این ارتفاعات مناظر بدیع و تازه ای را ایجاد کرده است. در نزدیکی کوه های آلا داغ لار چندین روستا قرار گرفته که در بین کوه های رنگی قرار دارند. خاک به کار رفته در کاهگلی که برای ساختن خانه در این روستاها مورد استفاده قرار می گیرد قرمز رنگ است. کوه های آلا داغ لار به سبب رنگی بودنشان به ویژه رنگ مسی و زرد در شرایط نور مناسب و هوای گرم سوژه مناسبی برای عکاسی طبیعت به شمار می آیند.

سازند قرمز بالایى، بیشتر از نوع ماسه سنگ، مارن، کنگلومرا و تبخیرى هاست که در شرایط مولاسى تشکیل شده است و فرونشینى تدریجى بستر، ضخامت آن را به شدت افزوده است. با وجود شرایط یکسان رسوبى، سنگ شناسى این سازند تغییرات بسیارى دارد، به شکلی که هم ارزى دقیق رخنمونها دشوار است و هیچ برشى نمىتواند الگوى این سازند باشد. یکى از ویژگىهاى سازند قرمز بالایى سیماى ظاهرى آن می باشد که به جز حاشیه ارتفاعات، به طور عموم نواحى کم ارتفاع دشت گونه را زیر پوشش دارد. گسترههاى وسیعى از فرونشستهاى زمین ساختى جوان مانند کویر بزرگ، فرونشست میانه-زنجان، گودى قم-ساوه، گودال بلورد-بافت-سیرجان با نهشتههاى این سازند پُر شده است. در این گونه نواحى، بسیارى از تپه ماهورهاى سُرخ رنگى که با رسوبات تبخیرى آغشتهاند، جزو سازند قرمز بالایى می باشند. سازند قرمز بالایى در شرایط رسوبى یکسانی انباشته نشده است.

موج نقشهاى جریانى موجود در ماسهسنگها، ته نشست آن ها را در آب تصدیق مىکند. از سوى دیگر، تنه درختان فسیل شده، اثر قطرههاى باران، ترکهاى گلى فسیل شده، نمایانگر وجود حوضههاى رسوبى خشکى در زمان ته نشست سازند سُرخ بالایى است. در یک نگاه کلى، خروج گسترده زمین در میوسن میانى موجب افزایش آهنگ فرسایش و آزاد شدن حجم بسیار زیادى از فرآوردههاى تخریبى شده که به شکل رسوبات آبرفتى در مخروط افکنهها و یا رسوبات تبخیرى-تخریبى ریزدانه در حوضههاى کولابى نهشته شدهاند. بدین جهت سازند قرمز بالایى دو رخساره متفاوت دارد. یکى رخساره تخریبى که در حاشیه حوضه قرار گرفته و دیگرى رخساره کولابى که در داخل حوضه و دور از منشأ بوده است. رخسارههاى کولابى این سازند در کویر بزرگ گسترش وسیعى دارند. حوضههاى کوچک تر کولابى همچنین در جنوب میانه و اطراف کبودرآهنگ (شمال همدان) وجود داشته اند.

برخلاف اثرات سوء زیست محیطى داشتن نهشتههاى اقتصادى از ویژگىهاى بارز سازند قرمز بالایى است. همچنین نهشتههاى گچ و نمک این سازند در بسیارى نقاط کاربرد صنعتى و خوراکى دارند. در منطقه میانه ردیفهاى این سازند حجمهاى زیاد ژیپس و نمک پتاس دار قرار دارد که در حدود ۵۰ متر ضخامت دارند. افزون بر کلریدسدیم و کلریدپتاسیم (سیلویت) سُرخرنگ، کارنالیت و سولفات جدیدى از کلسیم، منیزیم و پتاسیم به نام «مامانیت» (اقتباس شده از نام روستاى مامان میانه) گزارش شده، (لادام، ۱۹۴۲) این سولفات در حقیقت یک گرهک چند نمکى می باشد که در قاعده نمک دیده مىشود. درگنبدهاى نمکى ایلجاق، میزان پتاسکشف شده حدود دو میلیون تن برآورد شده است.


موقعیت جغرافیایی کوه های آلا داغ لار

کوه های آلا داغ لار نمونه ای از کوه های رنگی است که در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این منطقه که در شمال بزرگراه زنجان-تبریز قبل از شهرستان میانه در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان تبریز واقع گردیده است.


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...