افسانه عمو کردعلی

در منطقه داران افسانه ای رایج است به نام عمو کردعلی در آغاز چارچار هفت بهمن تا ۱۴ بهمن به کوه می رود ومردم اورا همراهمی می کنند. به صورت نمادین اورا بدرقه می کنند وقتی کردعلی به کوه می رود آشی پشت پای او می پزند.هشت روزی طول می کشد که کردعلی به کوه می رود ووقتی برمی گردد. در استقبال از کردعلی در دامنه کوه با کردعلی برمی گردند کردعلی چوبی در دست دارد که آنرا پرت می کنداگر چوب داخل آب بیفتد معتقدند باران بیشتر ی در ادمه سال می بارد .واگر جوب به خشکی بیفتد می گویند خشکسالی خواهد شد .واگر چوبش به بوته بیفتد می گویند باد شدیدی بیشتری می وزد واگر چوبش روی برف بیفتد می گویند برف بیشتر ی می بارد آغاز بازگشت کردعلی آغاز چله کوچک چله روز دوم سال است. در بازگشت کردعلی از کوه به او هدیه خوراکی وپول به او می دهندواز او تجلیل می کنند ودعا می کنند که سال پر باران باشد واب سالی باشد وخشکسالی برطرف شود ورونق به کار وکسب آنان عطا شود کردعلی در فرهنگ مردم داران پیشینه بسیار کهنی دارد وبزرگتر ها به آن اعتقاد دارنداین مراسم نمادین افسانه ی عمو کردعلی در جاهای دیگری هم اتفاق می افتدمثلا در منطقه الوند عمو کُردعلی در پنجم بهمن ماه، بار و بندیل و آ ذوقۀ و توشۀ سفر خود را برمی داشت و روانۀ کوه الوند می شد، در شب دهم بهمن خود را به قلۀ کوه می رساند و تا صبح در داخل غاری بیتوته می کرد و صبح روز بعد راهی را که رفته بود برمی گشت و روز پانزدهم بهمن یعنی چهل و پنجم زمستان به دامنۀ کوه می رسید و به ده برمی گشت. این ده روز از سال را “کُرده به کوه” می گفتند. مردم عقیده داشتند، در ایام کُرده به کوه اگر باد می وزید عام کردعلی خودش را به چِزّه زده است، اگر برف می بارید، عام کردعلی خودش را به برف و آب زده و اگر هوا گرم و آ فتابی می شد و باد نمی وزید عام کردعلی خودش را به گون زده است. در ایام کُرده به کوه هر وقت هوا سرد می شد و آفتاب زیر ابر پنهان می گشت، بچّه ها که نمی توانستند بازی کنند، این شعرها را می خواندند: عـــــام کردعــــلی آفتو کن یــــه مَـن روغـــــنِه او کـــن ایــــما بچـّـــای گـــرگـــــیم این جا از ســــرما مُــــردیم عصر روز پانزدهم بهمن که می شد، می گفتند: «عام کردعلی از کوه پایین آمده و به ده رسیده است.» موقع غروب آفتاب، بچّه ها و جوانان رباط مراد در محلی که به آ ن “چاله گوگل” می گفتند، چند کُپّۀ آتش روشن می کردند و با شور و هیجان به پایکوبی می پرداختند و هر چند نفر دست به دست هم داده و دور یکی از کپه های آتش می چرخیدند و شعر می خواندند.


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
  ممنون...
 • nasim
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...