استان کهگیلویه و بویراحمد

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان
استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۶۴‚۱۶ کیلومترمربع وسعت در جنوب غربى ایران، بین ۳۰ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالى و ۴۹ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقى واقع شده است.
این استان از شمال با استان چهار محال و بختیارى، از جنوب با استان هاى فارس و بوشهر، از شرق با استان هاى اصفهان و فارس و از غرب با استان خوزستان همسایه است. قلهٔ دنا با ارتفاع ۴۴۰۹ متر بلندترین استان و پست ترین ناحیهٔ آن لیشتر با ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح دریا مى باشد.
براساس تقسیمات کشورى سال ۱۳۷۵، استان کهگیلویه و بویر احمد داراى ۳ شهرستان، ۱۲ بخش، ۸ شهر، ۳۸ دهستان و ۲۰۲۶ آبادى داراى سکنه است. شهرستان هاى استان عبارتند از: بویر احمد، کهگیلویه و گچساران. شهرهاى تابعه شهرستان هاى استان نیز عبارتند از: یاسوج، سى سخت، کهگیلویه، دهدشت ، چرام، لنده، دوگنبدان و باشت. استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر جغرافیایى به دو ناحیه وسیع سردسیرى (بویر احمد) و گرمسیرى (کهگیلویه) تقسیم مى شود.
جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان
استان کهگیلویه و بویر احمد سرزمینى کوهستانى و نسبتاً مرتفعى است که کوه هاى زاگرس با رشته هاى موازى، سراسر شمال و شرق و کوه هاى سیاه و سفید، خومى خائیز و نیل جنوب شرقى آن را در بر گرفته اند. بلندترین نقطه استان قله دنا با ارتفاع ۴۴۰۹ متر و پست ترین ناحیه آن لیشتر به ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح دریا مى باشد. رودخانه هاى مارون، بشار، زهره، خرسان و نازمکان از این استان عبور مى کنند و ارتفاعات آن، سرچشمه تعدادى از رودخانه ها است. چهار پنجم مساحت منطقه از ارتفاعات و تپه ماهورها تشکیل شده است. در مناطق سردسیر، ارتفاعات بلندتر و تپه ماهورها بیشتر و در مناطق گرمسیر ارتفاعات کوتاه تر و تپه ماهورها نیز کمتر است. دشت ها نیز حدود یک پنجم از مساحت استان را تشکیل مى دهند و معمولاً عمدهٔ اراضى کشاورزى در دشت ها واقع شده است.
با توجه به شرایط جغرافیایى استان، هر چه در امتداد اصلى کوه هاى زاگرس از شمال شرقى به جنوب غربى نزدیکتر شویم، از ارتفاع کوه ها و مقدار بارندگى و رطوبت هوا به طور محسوسى کاسته مى شود. این وضعیت طبیعى، مشخصات اقلیمى دوگانه اى را پدید آورده و استان را به دو ناحیهٔ سردسیرى و گرمسیرى تقسیم کرده است:
– ناحیه گرمسیرى: این ناحیه در قسمت جنوب و غرب استان با وسعتى بیش از ۸۰۰۰ کیلومترمربع واقع شده و آب و هوایى گرم و نیمه خشک دارد. باران این منطقه از آبان ماه آغاز مى شود و تا اردیبهشت ماه به تناوب ادامه مى یابد. در مقایسه با ناحیهٔ سردسیر، میزان بارندگى در این قسمت نسبتاً کم است. همچنین در این مناطق یخبندان به ندرت اتفاق مى افتد. این قسمت از استان کهگیلویه و بویراحمد درختان پسته کوهى فراوان دارد.
– ناحیه سردسیرى : این ناحیه با وسعتى بیش از ۶۵۰۰ کیلومترمربع با ارتفاع متوسطى در حدود ۲۱۰۰ متر از سطح دریاى آزاد، در شمال و شرق استان و در مجاورت استان هاى فارس، اصفهان و چهارمحال و بختیارى واقع شده است. دماى متوسط این ناحیه از ۳۶ درجهٔ سانتى گراد در گرم ترین ماه هاى سال تا ۱۰ درجه زیر صفر در فصل سرما متغیر است. بارش این ناحیه نیز معمولاً از آبان ماه شروع و تا اردیبهشت ماه به تناوب ادامه مى یابد و بیشتر بارش آن به صورت برف است. این قسمت از استان که در واقع جنوبى ترین بخش زاگرس مرطوب است با جنگل هاى وسیع و زیباى بلوط پوشیده شده و سرچشمهٔ رودهاى بزرگ و پرآبى مانند کارون و مارون است. فصل یخبندان منطقه در بعضى از نقاط شهریور آغاز شده و تا اواخر اسفندماه ادامه مى یابد.
براساس داده هاى ایستگاه هواشناسى استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۷۵، اوضاع جوى شهر یاسوج به شرح زیر بوده است: حداکثر مطلق درجه حرارت در ماه هاى تیر، شهریور و مرداد به ترتیب ۳۵/۲، ۳۵/۴، ۳۶/۴ درجهٔ سانتى گراد و حداقل مطلق درجهٔ حرارت در ماه هاى آذر، دى، بهمن و اسفند به ترتیب ۱/۴-، ۵/۶-، ۷/۴- و ۴/۰- درجه سانتى گراد.
حداکثر مطلق رطوبت نسبى در ماه هاى فروردین، آذر و بهمن ۱۰۰ درصد و حداقل مطلق رطوبت نسبى در ماه هاى مرداد و شهریور ۵۷ و ۶۳ درصد، حداکثر میزان بارندگى در فروردین ماه ۲۰۳/۶ میلى متر و حداقل میزان بارندگى در ماه هاى مرداد، شهریور و آبان به ترتیب ۰/۳، ۰/۱ و ۰/۴ میلى متر گزارش شده است. تعداد روزهاى یخبندان در شهر یاسوج ۴۵ روز است که بیشترین تعداد آن به ماه هاى بهمن و دى تعلق دارد. در این استان بادهایى با جهات مختلف مى وزند و مهم ترین آنها عبارتند از:
– بادهاى موسمى : این بادهاى نسبتاً شدید به نام باد شمال و باد جنوب معروف هستند. باد شمال بادى است که از طرف شمال غربى از دریاى مدیترانه و گاهى از اقیانوس اطلس به داخل منطقه نفوذ مى کند. وزش این باد در جهت عبور ابرهاى باران زایى است که از استان لرستان وارد منطقه مى شوند و در زمستان سبب بارش مى گردند. باد جنوب نیز یکى دیگر از بادهاى موسمى است که از سمت جنوب و جنوب غربى به ویژه در اواخر بهار و تابستان به داخل منطقه نفوذ مى کند. این باد گرمى و خشکى بیش از حدى همراه دارد و اغلب موجب آسیب هاى فراوانى به مزارع و محصولات کشاورزى منطقه مى شود.
– بادهاى محلى : علاوه بر بادهاى موسمى شمال و جنوب که در تمام منطقه مى وزند، بادهاى دیگرى نیز در نواحى مختلف نسبتاً محدود و کم وسعت استان مى وزند که به بادهاى محلى شهرت دارند. مهم ترین بادهاى محلى عبارتند از:
۱. باد آشوب – در سر رود بویراحمد علیا مى وزد، به طورى که تمام خار و خاشاک و علف هاى خشک منطقه را جمع نموده و با خود مى برد. در گرمسیر بویراحمد سفلى نیز این باد مى وزد، ولى جهت معینى ندارد.
۲. باد زیر روز – در هنگام غروب از طرف مغرب در ناحیهٔ بهمئى احمدى مى وزد.
۳. کوه باد – از سمت شمال غربى منطقهٔ بهمئى احمدى مى وزد و دنبالهٔ همان باد است.
۴. باد حیران – در بویراحمد گرمسیر از سمت شرق مى وزد.
۵. باد چوغان – سخت ترین باد محلى منطقه است و معمولاً در سقاوه بویراحمد سفلى مى وزد. این باد، زمستان ها از سمت شمال مى وزد و گاهى ممکن است وزش آن تا هفت شبانه روز با شدت زیاد ادامه یابد.
جغرافیاى تاریخى استان
استان کهگیلویه و بویراحمد در گذشته اى نه چندان دور جزء یکى از بلوک هاى مملکت فارس بوده که شامل دو قسمت شمال شرقى که آن را سردسیر و کوهستانى و پشت کوه و قسمت جنوبى و غرب که آن را نره کوه و بهبهان مى نامیدند. تا دوم تیرماه ۱۳۴۲ شمسى، قسمتى از استان فعلى کهگیلویه و بویراحمد جزء استان خوزستان و قسمتى نیز جزء استان فارس بود.
پانزدهم آبان ماه ۱۳۳۸، قسمت گرمسیر بهبهان به شهرستان کهگیلویه با مرکزیت دهدشت تبدیل شد. این شهرستان کماکان جزء استان خوزستان و بقیه منطقه جزء استان فارس بود. به دنبال شورش ایل بویراحمد در ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۲، منطقه کهگیلویه و بویراحمد طبق تصویب نامه مجلس شوراى ملى وقت، از استان هاى فارس و خوزستان جدا شد و به یک فرماندارى کل تبدیل شد و یاسوج که تا آن زمان خالى از سکنه بود، به عنوان مرکز آن تعیین گردید. در اسفندماه ۱۳۵۲ شمسى فرماندارى کل کهگیلویه و بویراحمد به استان تبدیل شد.
به استناد کتاب «ممسنى در گذرگاه تاریخ» مردم لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، ممسنى و حتى دشستان بوشهر از یک نژاد هستند و با یک زبان صحبت مى کنند و آداب و رسوم و فرهنگ مشابهى دارند.
جمعیت و نیروى انسانى
براساس نتایج سرشمارى عمومى نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، جمعیت استان ۳۵۶‚۵۴۴ نفر بوده است که از این تعداد ۳۹/۲۳ درصد در نقاط شهرى و ۶۰/۲۰ درصد در نقاط روستایى سکونت داشته و بقیه غیرساکن بوده اند.
از تعداد ۳۵۶‚۵۴۴ نفر جمعیت استان، ۸۲۸‚۲۷۵ نفر مرد و ۵۲۸‚۲۶۸ نفر زن بوده اند. نسبت جنسى جمعیت استان برابر ۱۰۳ مى باشد. به عبارت دیگر، در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۳ نفر مرد وجود داشته است. از جمعیت این استان ۴۷/۱۳ درصد در گروه سنى کمتر از ۱۵ سال، ۴۹/۶۷ درصد در گروه سنى ۶۴-۱۵ سال و ۳/۲۰ درصد در گروه سنى ۶۵ سال و بیشتر قرار داشته اند و سن بقیه افراد نامشخص بوده است.
در سال مذکور، از جمعیت استان ۹۹/۸۴ درصد را مسلمانان تشکیل مى داده اند. این نسبت در نقاط شهرى ۹۹/۸۵ درصد و در نقاط روستایى ۹۹/۸۴ درصد بوده است.
در فاصلهٔ سال هاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ تعداد ۰۴۷‚۸۶ نفر به استان وارد و یا در داخل آن جابه جا شده اند. محل اقامت قبلى ۲۲/۹۳ درصد مهاجران سایر استان ها، ۹/۴۴ درصد در شهرستان هاى دیگر همین استان و ۶۷/۰۴ درصد در شهرستان محل سرشمارى و محل اقامت بقیه افراد، خارج از کشور و یا اظهار نشده بوده است. مقایسهٔ محل اقامت قبلى مهاجران با محلى که در آن سرشمارى شده اند نشان مى دهد، ۴۲/۵۶ درصد از روستا به شهر، ۲۵/۶۴ درصد از شهر به شهر، ۲۲/۶۴ درصد از روستا به روستا و ۸/۵۸ درصد از شهر به روستا در طى ۱۰ سال قبل از سرشمارى آبان ۱۳۷۵ مهاجرت کرده اند.
در آبان ماه ۱۳۷۵، از ۴۲۵‚۴۵۴ نفر جمعیت ۶ سال و بیشتر استان، ۷۵/۵۲ درصد باسواد بوده اند. نسبت باسوادى در گروه سنى ۱۴-۶ سال ۹۳/۶۳ درصد و در گروه سنى ۱۵ سال و بیشتر ۶۵/۰۳ درصد بوده است. در بین افراد لازم التعلیم (۱۴-۶ سال)، نسبت باسوادى در نقاط شهرى ۹۸/۲۶ درصد و در نقاط روستایى ۹۰/۷۴ درصد بوده است. در این استان، نسبت باسوادى در بین مردان ۸۲/۶۰ درصد و در بین زنان ۶۸/۳۰ درصد بوده است. این نسبت در نقاط شهرى براى مردان و زنان به ترتیب ۹۲/۰۱ درصد و ۸۳/۱۹ درصد و در نقاط روستایى ۷۶/۲۸ درصد و ۵۸/۸۹ درصد بوده است.
در آبان ماه ۱۳۷۵ از جمعیت ۲۴-۶ سال استان کهگیلویه و بویر احمد ۷۰/۱۵ درصد در حال تحصیل بوده اند. این نسبت در نقاط شهرى ۸۱/۸۷ درصد و در نقاط روستایى ۶۲/۶۳ درصد بوده است. در این استان ۹۱/۱۶ درصد از کودکان، ۸۵/۷۶ درصد از نوجوانان و ۴۱/۵۹ درصد از جوانان به تحصیل در مقاطع مختلف اشتغال داشته اند.
طبق سرشمارى مذکور، در این استان، افراد شاغل و افراد بیکار (جویاى کار) در مجموع، ۳۰/۶۰ درصد از جمعیت ۱۰ سال و بیشتر را تشکیل مى داده اند. این نسبت در نقاط شهرى، ۲۹/۸۷ درصد و در نقاط روستایى، ۳۱/۰۲ درصد بوده است. از جمعیت فعال این استان، ۸۸/۶۸ درصد را مردان و ۱۱/۳۲ درصد را زنان تشکیل مى داده اند.
بیشترین میزان فعالیت، مربوط به گروه سنى ۵۹-۵۵ سال با ۵۴/۱۳ درصد و کمترین میزان آن مربوط به گروه سنى ۱۴-۱۰ سال با ۳/۵۶ درصد بوده است. بالاترین میزان فعالیت براى مردان مربوط به گروه سنى ۳۹-۳۵ سال با ۹۶/۸۴ درصد و براى زنان مربوط به گروه سنى ۲۴-۲۰ سال با ۱۲/۹۳ درصد بوده است.
در آبان ماه ۱۳۷۵، از شاغلان ۱۰ سال و بیشتر استان، ۲۸/۷۷ درصد در گروه کشاورزى، ۲۹/۳۶ درصد در گروه صنعت، ۴۰/۵۰ درصد در گروه خدمات و ۱/۳۷ درصد، اظهار نشده گزارش شده اند. این نسبت ها در نقاط شهرى به ترتیب ۴/۱۹ درصد، ۲۸/۸۹ درصد، ۶۵/۴۵ درصد و ۱/۲۷ درصد و در نقاط روستایى ۴۴/۱۶ درصد، ۲۹/۹۹ درصد، ۲۴/۵۴ درصد و ۱/۳۰ درصد اظهار نشده گزارش شده است.
جامعه عشایرى
استان کهگیلویه و بویراحمد، به علت موقعیت طبیعى و جغرافیایى از گذشتهٔ دور تاکنون زیستگاه عشایر و محل سکونت ایلات گوناگون بوده است که بخشى از آن ها در چند دههٔ اخیر اسکان یافته اند. جمعیت فعال آن به تدریج علاوه بر فعالیت هاى دامدارى به اشتغال در زمینهٔ کشاورزى، باغدارى و سایر مشاغل خدماتى و تولیدى روى آورده اند.
استان کهگیلویه و بویراحمد یک منطقهٔ کوهستانى و پرعارضه است. طول منطقه در قسمت کهگیلویه از مغرب و صیدون بهمئى تا تنگ سرخ سررود بویراحمد علیا حدود ۲۰۰ کیلومتر و عرض آن از دهِ حیدر کرار در غربى ترین منطقه زیر بندر بابویى تا رود خرسان در شمال زیلایى حدود ۱۲۵ کیلومتر است، ولى طول و عرض همه این ناحیه بدین وسعت نیست.
استان کهگیلویه و بویراحمد به دو قسمت کهگیلویه و بویراحمد تقسیم شده است که نیمى از ایلات در منطقه کهگیلویه و نیمى دیگر در منطقه بویراحمد زندگى مى کنند.
– ایل بویراحمد: این ایل در سه ناحیه بویراحمد علیا، سفلى و گرمسیرى استقرار دارد. در قلمرو هر یک از نواحى فوق طوایف مختلف بویراحمدى زندگى مى کنند. علاوه بر سه ناحیه یاد شده، طوایفى از ایل بویراحمد در گرمسیر بابویى، سردسیر چرام و منطقه رستم ممسنى زندگى مى کنند. ناحیه بویراحمد علیا شامل سررود، دشت روم، سفیدار، جلیل، بابکان منطقه رستم ممسنى مى باشد. ایلات بویراحمد سفلى نواحى جنوب غربى، شرق و شمال و مرکز استان را براى زندگى گرمسیرى و سردسیرى خود انتخاب کرده اند. ایل بویراحمد گرمسیرى نیز در قسمتهاى پشت دوک و زیردوک که توسط ارتفاعات موجود به دو واحد مکانى تقسیم شده اند، زندگى مى کنند.
– ایل بهمئى: این ایل در غرب استان استقرار یافته و با توجه به رشته کوه هاى مرتفع سیاه و سفید که در مرکز آن قرار دارد، به دو منطقه بهمئى احمدى و بهمئى محمدى تقسیم شده است. بهمئى احمدى نیمهٔ جنوبى و بهمئى محمدى نیمهٔ شمالى ناحیه را در بر مى گیرد.
– ایل باشت و بابویى: این ایل منطقه وسیعى از جنوب استان را به خود اختصاص داده که به بخش زیرکوه و پشت کوه معروف است.
– ایل طیبى: قلمرو این ایل مناطق غرب استان را در بر مى گیرد و به دو ناحیه طیبى سرحدى و طیبى گرمسیرى تقسیم مى شود.
– ایل دشمن زیارى: در منطقه مرکزى استان استقرار یافته است و به دو بخش سردسیرى و گرمسیرى تقسیم مى شود. برفکوه (برفکون) مرز گرمسیر و سردسیر این منطقه است. ناحیه سردسیرى میان کوه هاى مرتفع جوکار و رون در شمال و ناحیه برفکون در جنوب قرار دارد.
– ایل چرام: این ایل در مرکز استان در میان مناطق بویراحمدنشین استقرار یافته است. نیمهٔ غربى این منطقه، ناحیهٔ گرمسیرى و نیمهٔ شرقى آن را ناحیه سردسیرى تشکیل مى دهد. نواحى تل گرد و طسوج از محل هاى عمده استقرار ایل چرام است.
ایلات مختلف استان در طول سال به ییلاق و قشلاق مى پردازند و در جریان کوچ جلوه هاى ویژه اى از زندگى عشایر کوچ نشین را به نمایش مى گذارند. ناحیه ییلاقى عشایر از کوه هاى منگشت – واقع در شمال غربى کهگیلویه – آغاز و تا قلل مرتفع دنا در شرق به طول ۲۰۰ کیلومتر ادامه مى یابد. قسمت بزرگ منطقهٔ ییلاقى عشایر در بویراحمد و بهمئى واقع شده است. ناحیه قشلاقى ایلات از جنوب شرقى رامهرمز آغاز مى شود و تا تنگ پرین بابویى در مشرق ادامه مى یابد. نزدیک به نیمى از ناحیه قشلاقى منطقه، قلمرو بویراحمدى هاست. نواحى چال بایار، موردراز، سرآستانه و فشیان، چرام، کوه دین، ده لا، دره نرگس، خشاب، پرشیر، دشت گز، بابوى و نواحى اطراف دوگنبدان نیز جزء قلمرو قشلاقى طوایفى از بویراحمدیها محسوب مى شود.
زمان کوچ ایلات کاملاً به وضع اقلیم محلى بستگى دارد. معمولاً کوچ به ییلاق هنگامى صورت مى گیرد که مراتع ییلاق قابل بهره بردارى و هواى آن نیز براى زندگى مساعد باشد. اردیبهشت ماه آغاز فصل کوچ از قشلاق به ییلاق است. مدت توقف در ییلاق حدود پنج ماه به طول مى انجامد و با سرد شدن تدریجى هوا کوچ نیز به تدریج به سمت قشلاق آغاز مى شود. اوایل مهرماه کوچندگان از قشلاق، با احشام خود حرکت مى کنند، ولى آن گروه از عشایر که در نواحى مرتفع تر ییلاقى استقرار مى یابند، به علت فرا رسیدن زود هنگام سرما زودتر از سایرین کوچ مى کنند.
طول مسیرهاى کوچ و ایل راه ها براى طوایف مختلف یکسان نیست و ممکن است تا بیش از ۱۰۰ کیلومتر تغییر کند که نوعاً به کوچ کوتاه و یا کوچ بلند معروف است. مسیر کوچ کوتاه از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر تجاوز نمى کند. معمولاً در این نوع کوچ ها، سیاه چادرهاى عشایرى در اطراف دهات سردسیرى برپا مى شود. طولانى ترین ایل راه عشایر بویراحمد حدود ۲۵۰ کیلومتر و متعلق به طایفه «عمله بویراحمد علیا» است که آب نهر در ناحیه کوهستانى تا کوه دین، دره لار و لیشتر بزرگ را در بر مى گیرد. هر ایل کهگیلویه و بویراحمد «ایل راه» مخصوصى دارد که قرنهاست از مسیر آن عبور مى کنند.
وضعیت اقتصادى
خاک مساعد، منابع آب کافى، جنگل هاى انبوه، سرسبز و مراتع نسبتاً غنى باعث شده که استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر اقتصادى، به عنوان ناحیه اى کشاورزى و دامپرورى به شمار آید.
مهم ترین رکن فعالیت اقتصادى مردم این استان را دامپرورى تشکیل مى دهد که از دیرباز رواج داشته است. دامپرورى به دو روش متحرک و ساکن وجود دارد که نوع متحرک آن توسط عشایر کوچندهٔ استان و به تبعیت از شرایط آب و هوایى و تغییرات فصلى، براى دسترسى به مراتع و علوفهٔ مورد نیاز، به صورت ییلاق و قشلاق انجام مى گیرد. علاوه بر دامپرورى به شیوه هاى سنتى و بومى، در سال هاى اخیر تعدادى دامدارى صنعتى، متشکل از گاودارى و پرواربندى گوسفند به صورت پراکنده در سطح استان رواج یافته است.
استان کهگیلویه و بویراحمد به برکت طبیعت مساعد، به ویژه تنوع گیاهان جنگلى و وجود آب و هواى مساعد براى پرورش زنبور عسل، شرایط مناسبى دارد. علاوه بر رواج زنبوردارى سنتى درمناطق روستایى، گسترش کندوهاى زنبور عسل به شیوه نوین در سال هاى اخیر، باعث افزایش درآمد کشاورزان و زنبورداران شده است. زنبوردارى نقش مؤثرى در حفظ محیط طبیعى، خاصه پوشش گیاهى و نباتات علوفه اى دارد. زنبور عسل علاوه بر انتقال گردهٔ گیاهان، نقش مهمى در بارورى درختان میوه دارد که در سالهاى اخیر در استان توسعه و گسترش یافته است.
مرغدارى صنعتى نیز در سال هاى اخیر در استان کهگیلویه و بویراحمد گسترش یافته است و بخشى از نیازمندى هاى اهالى شهرنشین استان را تأمین مى کند.
بعد از دامدارى، کشاورزى مهم ترین فعالیت اقتصادى ساکنان این استان را تشکیل مى دهد. به علت طبیعت خاص این منطقه و وجود اراضى کوهستانى و تپه ماهورى، کشاورزى آن عمدتاً به صورت دیم به ویژه کشت گندم صورت مى گیرد.
مطالعات انجام شده نشان مى دهد تنها حدود یک پنجم خاک استان را تپه ماهورها و اراضى نسبتاً مسطح تشکیل مى دهد که زمین هاى قابل کشت نیز در این مجموعه به جلگه ها یا دشت ها محدود مى باشد. علاوه بر کشت گندم و جو که به صورت دیم و آبى در اکثر مناطق استان رایج است، کشت برنج نیز در مناطق گرم و معتدل استان که منابع آب کافى دارند، معمول مى باشد. محصولات مهم کشاورزى در این استان غلات، حبوبات، نباتات علوفه اى، ذرت و صیفى جات است که کشت آن ها در مناطق مختلف استان رواج دارد.
موقعیت طبیعى مرتفع، به ویژه کمبود زمین هاى مسطح در مناطق شرق و شمال شرق استان، باعث شده است که باغدارى در دره هاى کوهستانى و بر روى ارتفاعات ناهموار و پرآب این مناطق رواج یابد. در سایر مناطق مستعد استان نیز غرس انواع درختان، از جمله سیب، انگور، گردو و مرکبات رونق یافته است. در این میان تولید سیب در منطقه بویراحمد، درخت انگور در منطقهٔ سى سخت و تولید انار، خرما و انواع مرکبات در مناطق کهگیلویه، گچساران و چرام اهمیت بیشترى یافته است.
با وجود ذخایر غنى نفت، گاز و پراکندگى سایر منابع معدنى در استان کهگیلویه و بویراحمد، فعالیت هاى صنعتى و معدنى در این استان، نسبت به دیگر مناطق کشور، رشد نیافته و رونق چندانى ندارد.
علاوه بر صنایع استخراج نفت در گچساران و کارخانه قند یاسوج، بقیهٔ کارگاه هاى صنایع دستى و تولیدى تازه تأسیس شده اند و در زمینه هاى صنایع غذایى ، فلزى، نساجى و چرم، چوب و سلولزى، شیمیایى و دارویى و صنایع ساختمانى فعالیت مى کنند. با وجود این، میزان فعالیت هاى صنعتى و معدنى نسبت به فعالیت هاى بخش کشاورزى و خدمات بسیار کم است. صنایع موجود در این استان به دو گروه تقسیم مى شوند:
– صنایع دستى: با توجه به شرایط اجتماعى و اقتصادى و ویژگى هاى طبیعى استان که عمدتاً متکى بر کشاورزى و دامپرورى است، صنایع دستى آن نیز، شامل فرشبافى سنتى، بافت انواع گلیم، جاجیم، گبه، خورجین، سیاه چادر، نمد و محصولاتى نظایر آن است که بافت آنها در اغلب خانه ها و در بیش تر مناطق روستایى و عشایرى رواج دارد. فرشبافى مهم ترین صنعت دستى این استان است که در اغلب روستاها تولید مى شود.
– صنایع ماشینى: مهم ترین صنعت وابسته به کشاورزى، کارخانه قند یاسوج است که با توجه به سطح کشت و میزان تولید چغندرقند در طول سالیان گذشته همواره با کاهش ظرفیت و رکود تولید همراه بوده است.
بزرگترین صنعت موجود استان، صنعت نفت است که بهره گیرى از آن در گچساران و بى بى حکیمه همراه با ایجاد تأسیسات حفارى و استخراج طى چند دههٔ اخیر ادامه داشته است. امروزه علاوه بر استفاده از گاز طبیعى این منطقه در امور غیرصنعتى، بخش زیادى از آن به وسیله خط لوله به کارخانهٔ کود شیمیایى شیراز منتقل مى گردد. همچنین نفت خام گچساران به وسیله یک خط لوله به مخازن نفت جزیرهٔ خارک وارد و از همان جا با فشار طبیعى به مخازن نفتکش هاى عظیم صادراتى بارگیرى مى شود. از انواع صنایع دیگر نیز تعدادى کارگاه و مراکز تولیدى کوچک و بزرگ در زمینه هاى مختلف صنعتى، در شهرها و بخش هاى تابعه استان را مى توان نام برد.
در زمینهٔ شناخت و ارزیابى ذخایر معدنى استان نیز اقداماتى انجام شده است. معادن مهم استان کهگیلویه و بویراحمد برحسب نوع معدن، اعم از فلزى یا غیرفلزى و پراکندگى آن ها به شرح زیر مى باشند:
– معادن بوکسیت در روستاى سر فاریاب دهدشت.
– معدن مس در روستاى خزنگاه بویراحمد.
– ذخایر فسفات در روستاى جان قانى (تیام) در منطقهٔ سرفاریاب.
– ذخایر گوگرد در روستاى نزاع علیاى گچساران.
– معادن سنگ هاى ساختمانى در اکثر مناطق استان.
– معادن گچ در بیشتر مناطق استان.
علاوه بر معادن فوق، از معادن دیگرى از جمله شن و ماسه، خاک رس، سنگ آهک و سنگ نما نیز که در مناطق مختلف استان پراکنده هستند مى توان نام برد. از اکثر این معادن در فعالیت هاى ساختمانى و راهسازى و تولید آجر و موزائیک استفاده مى شود.


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
  ممنون...
 • nasim
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...