کارون از دیدگاه گردشگران خارجی

چکیده:
رود کارون یکی از طولانی ترین و پرآب ترین رودخانه های ایران می باشد که بخشی از آن (در استان خوزستان) قابل کشتی رانی است. زردکوه بختیاری سرچشمه ی شاخه ی اصلی کارون به شمار می رود و این رود پس از طی نمودن مناطق پر پیچ و خمِ کوهستانیِ چهارمحال و بختیاری به دشت خوزستان وارد می شود و در ادامه مسیر خود در نهایت، از طریق اروندرود به خلیج فارس روانه می شود.
نکته ی قابل توجه درباره ی رود کارون این است که این رود همواره در طول حیاتِ تاریخی خود مورد توجه بوده و هست و تمدن های بزرگ، شهرها و آثار تاریخی مهمی در حوضه ی آن پدید آمده است که همین امر اهمیت آن را دو چندان ساخته است. بر همین اساس، کارون به دلیل اهمیت اقتصادی و تاریخی اش نیز مورد توجه گردشگران و سیاحان خارجی که برای انجام مأموریت های مختلف به خوزستان، لرستان، اصفهان و چهار محال و بختیاری(خاک بختیاری) سفر کرده اند، قرار گرفته و در نوشته های آنان این امر به خوبی انعکاس یافته است. با توجه به اهمیت سفرنامه ها برای معرفی هر چه بیشتر ایران از جنبه های گوناگون در کنار سایر منابع تاریخی، در این تحقیق نیز به بازتاب کارون از دید سیاحان خارجی در سفرنامه ها و سایر نوشته های تاریخی آنان در دو قرن اخیر پرداخته خواهد شد و به طور کلی این پرسش ها پاسخ داده می شود که: کارون از چه جنبه هایی برای سیاحان خارجی اهمیت داشته است؟ بر اساس نوشته ها و گزارش های سیاحان چه تصمیمات مؤثری برای رود کارون و حوزه ی آن در نظر گرفته شد؟ کلید واژه ها: رودکارون، سیاحان خارجی، خوزستان، بختیاری، سفرنامه.
مقدمه:
کارون از جمله رودهای بزرگ و پر آب کشور است که از شاخه های اصلی و فرعی زیادی از چندین استان منطقه ی جنوب غربی زاگرس سر چشمه می گیرد و پس از طی مسیری طولانی در مناطق کوهستانی زاگرس و دشت خوزستان، سرانجام در ادامه ی راه خود به خلیج فارس می پیوندد. این رود بزرگ در طی مسیر طولانیِ خود، همواره حیاتی نو به حوزه ی پیرامونی خود بخشیده و بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی و شکوفایی این مناطق از جنبه های گوناگون داشته و دارد. بدون اغراق شاید بتوان گفت: همچنان که «مصر هدیه ی رود نیل» در طول حیات تاریخی و تمدنی خود بوده، دشت خوزستان و حوزه های تمدنی کهن آن نیز در طول تاریخ هدیه ای سخاوتمندانه از رود همیشه خروشان کارون بوده و هست. به همین دلیل لازم است تحقیقات بیشتری درباره ی اهمیت کارون برای خاک زرخیز خوزستان و همچنین اهمیت تاریخی و تمدنی آن از گذشته تا کنون صورت گیرد.
با توجه به اهمیت رود کارون از جنبه های گوناگون، برخی از سیاحان و گردشگران خارجی نیز که به مناطق حوزه ی کارون سفر کرده اند، در سفرنامه ها و گزارش های خود – در کنار سایر مطالب شان به نوعی به شرح و توصیف کارون و اهمیت آن – از جمله قابلیت کشتی رانی بودن بخشی از آن- پرداخته اند. با توجه به اهمیت این موضوع، این تحقیق با نگاهی نو سعی در بازتاب دیدگاه و نگرش سیاحان خارجی به کارون را دارد.
بر این اساس، پیش از آن که به توصیفِ دیدگاهِ سیاحانی که به نوعی از حوزه رود کارون بازدید کردند و یا بر اساس مستندات و نوشته های آنان، دیگر مورخان که مطالب سودمندی در این زمینه ارائه داده اند، پرداخته شود، در ابتدا مطالبی درباره ی رود کارون- از جمله آشنایی با شاخه های اصلی و فرعی آن در استان چهار محال و بختیاری – شناختی کلی به دست خواهیم آورد تا با این معیار بتوان از توصیف سیاحان خارجی درباره ی کارون و صحت و سقم مطالب شان را در این زمینه بهتر دریافت. در ادامه به شرح مطالب سیاحان خارجی درباره ی کارون پرداخته خواهد شد. در اینجا لازم به ذکر است که در انجام مراحل تحقیق سفرنامه های زیادی که در طی چند قرن گذشته نوشته شده و در دسترس بوده – از جمله سفرنامه ابن بطوطه به خوزستان و چهارمحال بختیاری عنوان قدیمی ترین آن ها در زمان اتابکان لر بزرگ- مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر این سفرنامه ها به دیگر جنبه های فرهنگی و تاریخی این مناطق پرداخته اند و کمتر اشاره ای به رود کارون و یا حوزه ی تاریخی آن پرداخته اند، با این وجود بر اساس نوشته های سایر منابع و سفرنامه های خارجی مرتبط با موضوع تحقیق سعی شده است به توصیف کارون از دیدگاه آنان در دو قرن گذشته پرداخته شود.

کارون از سرچشمه تا خلیج فارس:
بخش بزرگی از خاک استان چهار محال و بختیاری منشأ و سرچشمه ی اصلی و شاخه های فرعی کارون را تشکیل می دهد و از مرکز تا جنوب و غرب منطقه را در بر می گیرد که در ذیل برای شناخت بیشتر درباره خط سیر و مسیرهای پر پیچ و خم کارون از سرچشمه ها تا رسیدن به خلیج فارس پرداخته می شود.
شاخه های اصلی کارون عبارت اند از:۱- آب های کوهرنگ و بازُفت در غرب و شمال غربی استان.۲- آب های کیار و «ونک» در شرق و شمال شرقی استان ۳- رودهای «ماربره» و «خِرسان» در جنوب شرقی و شرق چهارمحال و بختیاری. ۴- آب «مُنج» که به کارون میانی می ریزد.
کارون با این شاخه های اصلی با۸۹۰ کیلومتر طول، بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه ی ایران به شمار می آید که از چشمه سارهای دامنه ی کوه های ونک و زردکوه دهستان شوراب در ۹۱ کیلومتری شمال غربی شهرکرد سرچشمه گرفته و به نام آب کوهرنگ از دره ی شرقی زردکوه به سوی جنوب شرقی روان می شود و در دامنه ی شمالی کوه «چهل خشت» با دو ریزابه ی کوچک آمیخته و پیش از ورود به دریاچه ی بند کوهرنگ با یک ریزابه ی بزرگ در هم می آمیزد. پس از ورود به دریاچه ی بند کوهرنگ، بخشی از آب آن توسط تونلی که در کوه «کارکنان» کنده شده، به سرچشمه ی زاینده رود می ریزد و بخش دیگر آن از بند گذشته سپس با دو سه ریزابه ی بزرگ آمیخته و پس از پیمودن دامنه ی خاوری کوه «قیصری» به دهستان «دو آب» وارد می شود. در دهستان دوآب، نخست با آب دوآب در هم می آمیزد و پس از طی دره ی شرقی کوه «هفت کرتان» به دهستان پشت کوه بخش مرکزی شهرستان اردل وارد می شود. در این دهستان نخست با آب «کُری» و سپس با آب «تنگ محمود» و پس از آن با رود «سبزکوه» آمیخته و از طریق دره ی میان کوه های «لجن» و سبزکوه (در شمال) و کوه «هولِن» (در جنوب) به شهرستان لردگان وارد می شود. رو به روی دماغه ی شرقی کوه هولن(هِلن) با رود «کره» آمیخته و به سوی غرب می پیچد و با پیمودن دره ی جنوبی کوه هولن از کنار روستای دشت «ارمند» و «سونک» می گذرد و با چند ریزابه ی کم اهمیت می آمیزد.
این شاخه های فرعی در ورود دره ی جنوبی کوه «دول گیر» با آب «سرخون» یکی شده و در یک کیلومتری جنوب شرقی روستای «کبوسی» با آب بازُفت در هم می آمیزد و رو به جنوب به دره ی میان کوه های «شش بر»(در شرق) و «آتِه» (در غرب) وارد می گردد. در انتهای جنوبی دره ی مزبور با رود «مُنج» یکی شده و از طریق در ه ی جنوبی کوه آته به سوی روستای «چِتِه» روان می گردد. در یک کیلومتری جنوب غربی این روستا با رود «خرسان» آمیخته و رو به سوی شمال شرقی تغییر مسیر می دهد و پس از در نوردیدن بخشی از دهستان میانکوه شهرستان اردل، از استان چهار محال و بختیاری خارج شده و از طریق دهستان «دنباله رود» شهرستان ایذه به استان خوزستان وارد می شود(افشار سیستانی، ۱۳۸۲: ۸۸- ۹۰).
کارون در ادامه ی مسیر خود در خوزستان، از جنوب شوشتر وارد این شهرستان می شود و در شمال شهرستان شوشتر به دو قسمت تقسیم می شود که یک شعبه ی آن از شرق شوشتر گذشته و به «گرگر» یا «کارون» معروف و دیگری از غرب شوشتر گذشته و «شطیط» نامیده می شود. رود شطیط در مسیرش به سوی غرب «بند قیر» به رود دز پیوسته و در جنوب بند قیر به شعبه ی اولیه «کارون» ملحق و به طرف جنوب سرازیر می شود و پس از عبور از شهرستان اهواز، وارد شهرستان خرمشهر شده و در نهایت به اروندرود می ریزد. مصب این رودخانه یا دلتای کارون علاوه بر شعب اصلی آن که به اروندرود می ریزد، شامل این سه شعبه است:
۱- کهنه رود: این شعبه ظاهراً قدیمی ترین شعبه ی مجرای کارون است و از این جهت آن را شط قدیمی نیز گفته اند. ۲- رودکور: چون قسمتی از آن را گل و لای فرا گرفته به این اسم موسوم شده است. ۳- بهم شیر(بهمن شیر- مخفف بهمن اردشیر): پر آب ترین دهانه های کارون محسوب می شود. این رودخانه مانند «گاماسب» به وسیله ی ضمایمی پر آب می گردد که معروف ترین آن ها «آب دیز» یا «آب دز» است که خود مرکب از دو شعبه ی شمالی و جنوبی است و چون به وسیله ی سد قدیمی که گویا با سنگ قیر محل اتصال این دو شعبه را با کارون ساخته اند، از خیلی قدیم بندقیر نامیده شده است. این رودخانه از دو نظر قابل توجه است: یکی از نظر آبیاری و دیگری قابل کشتیرانی بودن آن. همین مزایا باعث شده که یکی از مهم ترین رودخانه های ایران محسوب گردد (لغت نامه دهخدا ذیل واژه ی کارون). رود کارون پی از طی مسیر طولانی خود از سرچشمه ی اصلی اش در کوهرنگ و زردکوه بختیاری سرانجام از طریق اروندرود به خلیج فارس وارد می شود.

توصیف کارون و مسیرهای آن در سفرنامه های خارجی:
«جان مکدونالد کینر» از جمله سیاحان انگلیسی است دو قرن پیش در سال ۱۸۱۰ میلادی در سمت معاون سیاسی سر جان ملکم همراه هیأت انگلیسی وارد تهران گردید. او به منظور آگاهی حکومت هند بریتانیا از موقعیت جغرافیایی، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران به برخی مناطق کشور – از جمله خوزستان- سفر نمود و نتیجه مطالعات و مشاهدات خود را در این باره در کتابی با عنوان Gographical of the Persian Empire)) نوشته است(امیری، ۱۳۶۹: ۳۱۸). «کینر» درباره ی مسیر جریان کارون و شاخه های آن چنین نوشته است:
«کارون … در بیست و دو فرسخی جنوب غربی اصفهان از زردکوه و همان کوهی که از طرف دیگرش زاینده رود جاری است، به نام کُرنگ سرچشمه می گیرد. این رودخانه پس از آنکه چند رشته آب دیگر ار ارتفاعات لرستان دریافت می کند به سوی شوشتر و بند قیر جریان پیدا می کند و در هشت فرسخی جنوب شوشتر به آب زال [دز] می پیوندد و آنگاه به سوی جنوب و محلی به نام سابله مقر شیخ سلیمان[شیخ سلمان] سر دودمان شیوخ کعب، یعنی همان خرابه هایی که در سی مایلی مقر بصره در عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۳۲ دقیقه شمالی قرار گرفته، سرازیر می گردد.
کارون در اینجا به دو رشته تقسیم می شود که یک رشته از طریق قپان روانه دریا و دیگری در مسیری به نام حفار جریان پیدا می کند و پس از طی مسافتی در حدود چهارده مایل به طرف شط العرب [اروند رود] و دیگری به نام بهمن شیر به سوی دریا سرازیر می گردد. کارون رودخانه بزرگی است و در بعضی جاها پهنای آن به سیصد یارد زیاده می گردد و کشتی هایی با ظرفیت بیست و پنج تن می توانند تا نقطه ای به نام «کشتی بند» چهار مایلی شوشتر در آن رفت و آمد نمایند(همان: ۳۲۱- ۳۲۲). «… در دو طرف کناره های رود کارون از تلاقی آب زرد تا هشت فرسخی شوشتر و تا حدود خرابه های سابله(غیر از اهواز و چند روستای کوچکتر مانند ویس و غیره) تماماً سرزمینی خشک و غیر قابل کشت می باشد. این مناطق دارای بیشه زارهای زیادی است که جانوران درنده ای مانند شیر و گراز وحشی به تعداد زیادی در آنجا یافت می شود و ضمناًَ باتلاق های متعددی نیز در این مناطق بین قپان و دریا و دورق [شادگان] و کارون وجود دارد …» ( همان: ۳۲۰- ۳۲۱).
لایارد نیز از جمله افراد انگلیسی است که در صد و هفتاد سال پیش به ایران آمده بود و در طی سال های ۱۸۴۰- ۱۸۴۲م در جنوب ایران مشغول یک سلسله فعالیت های سیاسی بود و چندین بار برای انجام مأموریت های خود از خوزستان به عراق رفته و بازگشت. او در سال ۱۸۴۰م به خوزستان وارد شد و به حضور محمدتقی خان خان مقتدر ایل بختیاری رسیده بود (پور بختیار، ۱۳۸۴: ۱۳۴). او در طی اقامت خود در مناطق بختیاری، اطلاعات مفیدی درباره ی آنان جمع آوری کرده است. لایارد در کنار سایر مطالب خود، درباره کارون و شهرهای مسیر این رود مطالبی را نگاشته است، از جمله این که وی درباره ی شوشتر و اهمیت این شهر چنین نوشته نوشته است:
«شوشتر در میان دو شعبه از رودخانه(قابل کشتیرانی) کارون قرار گرفته که یک رشته آن رودخانه اصلی کارون و دیگری یک کانال بسیار قدیمی موسوم به گرگر است. این رودخانه از میان کوهستان هائی سرچشمه می گیرد که شاهراه خوزستان به اصفهان و مناطق مرکزی ایران دامنه های آن می گذرد و شوشتر با داشتن چنین خطوط ارتباطی یکی از شهرهای مهم تجاری و بازرگانی ایران به شمار می آید»(لایارد، ۱۳۷۶: ۱۹۱). لایارد نیز مانند جان مکدونالد کینر به وجود شیر و شکار آن در بیشه زارهای کارون اشاره کرده و چنین آورده است: «در نواحی رامهرمز و کناره های کارون شیر یافت می شود و اغلب در جستجوی شکار به میان دره ها و اطراف دامنه ها و بعضی اوقات به قلل و ارتفاعات جبال لرستان صعود می کنند. در طول اقامتم در قلعه تل شاهد شکار چند شیر در این نواحی بوده ام…» (همان: ۱۴۴).
«سرپرسی سایکس» از جمله افسران انگلیسی بود که در سال ۱۸۹۳م به ایران مسافرت کرد و با تلاش فراوان تحقیقات بسیار مفیدی درباره ی تاریخ و جغرافیای ایران داشته که در سفرنامه ی او انعکاس یافته است. سایکس کارون را همان کوهرنگ می داند و نوشته است که:
«کارون که تحریف شده کوهرنگ است تنها رودخانه ایست در ایران که قابل کشتی رانی میباشد و سرچشمه آن در کوههای بختیاری است. این رودخانه پس از گردش پر پیچ و خمی در بالا دست بستر خود که در این موقع(۱۹۰۰ میلادی) از طرف برادران لینچ پلی روی آن نصب شده در شمال شوشتر در بیابان سر درآورده و به دو قسمت میگردد. رودخانه اصلی «شطیط» و ترعه آن که به همان عرض است «آب گرگر» نامیده میشود. این دو نهر در «بند قیر» با یکدیگر تلاقی نموده و در ملتقای آنها، نهر «آب دیز» که یکی از شعب مهم کارون است تشکیل میگردد. از «شلیله» واقع در روی آب گرگر که محل ورود کشتی هاست مجرای کج و معوجی بطول هشتاد میل باهواز امتداد دارد. از محمره تا شوشتر از روی آب دویست میل و از خشکی در حدود یکصد و چهل میل راه است…»(سایکس، ۱۳۶۳: ۲۸۲- ۲۸۳).
«جُرج ناتانیل کُرزُن» (متولد ۱۸۵۹- ۱۹۲۵) – لُرد و سیاستمدار بریتانیایی و نایب السلطنه هند به سال ۱۸۹۹میلادی – نیز در کتاب «ایران و قضیه ایران»، به کارون و آسیاب های شوشتر اشاره داشته است و می نویسد:
«در کتاب های معتبر جغرافیا کارون را یگانه رودخانه قابل کشتی رانی ایران نام برده اند و آن از کوههای پیچیده مغرب اصفهان سرچشمه می گیرد… این رودخانه از شرق به غرب جاری است و از میان گردنه ها و دشتهای بلند می گذرد تا در تپه های شمالی شوشتر ظاهر و از آنجا با انحراف شدیدی به سمت جنوب جاری می شود و بعد از آراستن این شهر [شوشتر] با آسیاب هائی که در تاریخ باعث اشتهار آن گردیده است … جریان مارپیچی خود را در صحراهای رسوبی که تا شط العرب [اروندرود] و خلیج فارس امتداد دارد تعقیب می کند و در بین راه نهربند قیر و آب دز یا رودخانه دزفول به آن می پیوندد و قدری پائین تر جریان رودخانه به واسطه آبشار معروف اهواز قطع و بدین جهت در کار کشتی رانی مانعی ایجاد می شود. محمره بندری در کنار این رودخانه است که در مصب که چهل میل پایین تر است، با آب مشترک فرات و دجله در فاو وارد خلیج فارس می شود»(کرزن، ج۲، ۱۳۷۳: ۴۰۲).
«هانری رنه دالمانی» سیاح فرانسوی قبل از سفر دوم خود به ایران در سال ۱۹۰۷ میلادی در فرانسه دیداری با سردار اسعد بختیاری داشته است و به تشویق او پس از آمدن به ایران در اکتبر همان سال به برخی از مناطق بختیاری سفر کرده بود(پور بختیار، ۱۳۸۴: ۱۴۹) که بازتاب این سفر در سفرنامه ی وی به نام «از خراسان تا بختیاری» آمده است. رنه دالمانی درباره ی وضع جغرافیایی بختیاری چنین نوشته است:
«نام بختیاری به ناحیه واقع در شرق کوه ریگ یعنی دره های بالای رودخانه کارون و شعباتش اطلاق می گردد که محل سکونت عشایر بختیاری است» (رنه دالمانی، ۱۳۷۸: ج۲ :۶۸۴). او همچنین درباره ی آب ها و رودخانه های سرزمین بختیاری پس از اشاره به زاینده رود، درباره ی رود کارون چنین نوشته است:
«در طرف غرب بختیاری رودخانه دِز جریان دارد که شبعات متعدد آن پیش از ریختن در رود کارون دره های مجاور اشتران کوه را آبیاری می کنند و سرانجام در بخش مرکزی و جنوبی ترین بخش خاک بختیاری رودخانه کارون و شبعات متعدد آن از جمله دز، درکش ورکش، آب سبز و دینارود [دینارران؟] جاریست که بخشهای مهمی از خاک بختیاری را آبیاری می کنند. کارون سرانجام مستقیماً به طرف جنوب جریان پیدا می کند و به دلتای دجله و فرات می ریزد»(همان: ۶۸۶).
«الیزابت مَکبِن روز» بانوی سیاح انگلیسی که در سال ۱۹۰۹میلادی وارد چهار محال و بختیاری شد و مدت زیادی در بین مردم بختیاری به سر برد و از نزدیک با طرز زندگی و آداب و رسوم بختیاری ها آشنا شد(پور بختیار، ۱۳۸۴: ۸۸). او نیز در برخی از مطالب و نوشته های خود به کارون اشاره داشته و نوشته است:«…بزرگ ترین رودخانه های این منطقه عبارتند از دز، کارون و زاینده رود دو رودخانه اخیرالذکر از کوهرنگ سرچشمه می گیرند که یکی از آن دو یعنی کارون به طرف جنوب سرازیر و در آنجا به خلیج فارس می ریزد و دیگری (زاینده رود) نیز از طرف شرق به سوی اصفهان جریان دارد. رودخانه های دز و کارون با فشار، راهی از درون صخره ها باز کرده و در بستر دوره هایی به عمق چهار هزار تا هشت هزار پا به مسیر خود ادامه می دهند(مکبن روز، ۱۳۷۳: ۵۷). «نه یا ده رودخانه در این منطقه [گرمسیر] به کارون می پیوندند. آب این رودخانه ها به علت اختلاط و امتزاج با املاح سنگ آهکی تلخ و غیر قابل شرب اند. طغیان رودخانه ها بیشتر در زمانی آغاز می شود که هوا رو به گرمی می رود، برف ها به تدریج ذوب می شوند. آب این رودخانه ها در هنگام طغیان به مدت سه یا چهار روز به ارتفاع پنجاه تا شصت پا افزایش می یابند و بعد به تدریج فروکش می کنند. آب در محدوده گرمسیرات بختیاری فراوان است…»(همان:۵۸).

نام های قدیمی و تاریخی کارون و شعبات آن:
«هانری راولینسون» از جمله نظامیان انگلیسی و کاشف خطوط کتیبه بیستون، در سال ۱۸۲۷م به خدمت ارتش هند شرقی درآمد و در سال ۱۸۳۳م برای نخستین بار به ایران سفر کرد و در سال ۱۸۳۶ عازم خوزستان و کوه های بختیاری شد(پور بختیار، ۱۳۸۴: ۱۳۰ -۱۳۱). او درباره نام قدیمی رود دز چنین نوشته است:
«رود دز پس از گذشتن از کوه تنگوان از کنار دزفول عبور کرده و در محلی موسوم به «بند قیر» به کارون می پیوندد. من معتقدم این رود همان کوپرتس می باشد»(راولینسون، ۱۳۶۲: ۷۸).
«کرزن» نیز درباره نام قدیمی کارون چنین نوشته است:
«… به نظر من کارون همان یسی تیگریس (یعنی دجله قدیم) قدماست که نئارخوس به عزم پیوستن به اسکندر با کشتی از آن عبور کرده بود» (کرزن، ج۲، ۱۳۷۳: ۴۰۳).
در کتاب «تاریخ جغرافیایی خوزستان» درباره ی کارون آمده است که عرب ها کارون را با نام «دُجَیل اهواز» می شناسند، علاوه بر این به نظر می رسد کارون کلمه ای تحریف شده از نام های باستانی «کُرَنگ» و «کُرَن» باشد.
در واقع کُرَند و کُرَن و کُرَنگ به معنی زرد و حنایی است و به اسب دارای چنین رنگی نیز اطلاق می شود و ظاهراً چون این رود از زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد به این نام معروف شده است(امام شوشتری، ۱۳۳۱: ۳۹).
«لسترنج» مؤلف کتاب «جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی» نیز معتقد است که لفظ کارون از کوهرنگ گرفته شده و کوهرنگ نیز نام کوه هایی است که رود کارون از آن سرچشمه می گیرد(لسترنج، ۱۳۳۷: ۲۵۱)
توصیف بند قیصر روی شاخه ی شرقی کارون از دید سیاحان خارجی:
«بارون کلمنت اوگوستوس دوبد» نایب اول سفارت روسیه تزاری در تهران در اواخر سال ۱۸۴۰م عازم دیدار آثار باستانی جنوب شد و از شهرهای زیادی در مسیر خود دیدن کرد(پور بختیار، ۱۳۸۴: ۱۴۵) که یکی از این شهرها شوشتر بود که وی شهر شوشتر و به ویژه بند قیصر بر روی کارون را به خوبی توصیف نمود که در اینجا به نقل مطلب وی پرداخته می شود:
«طول بند از یک طرف ساحل تا طرف دیگر آن بیش از ششصد قدم است و از سنگهای بزرگ خارا که با قیدهای آهنی به یکدیگر متصل اند، ساخته شده است. عرض معمولی بند چهارده قدم است، ولی همه جا به این مقدار نمی رسد. می گویند عمق رودخانه در نزدیک بند به بیست و پنج تا سی ذرع می رسد. دریچه های باریکی در سد تعبیه شده تا جریان بخشی از آب را به بیرون میسر کند…»(دوبُد، ۱۳۷۱: ۳۳۷).
بارون دوبُد همچنین – به نقل از راولینسون- درباره ی بند شوشتر نوشته است:
«به نظر می رسد اردشیر بابکان، فرزندش شاپور پس از آن که شوشتر را بر ساحل چپ کارون در پیچ رودخانه بنا نهادند، کانال عمیق و عریضی در خاور شهر حفر کردند تا آب رودخانه منشعب شود. این نهر مصنوعی از کارون و درست در بالای شهر جدا می گردد و همانند شاخه اصلی رود در قسمت باختری شوشتر، این شاخه هم قسمت خاوری شهر را محافظت می کند و بدین ترتیب موضع شوشتر فوق العاده مستحکم می گردد. اما چون شهر شوشتر در زمین مرتفع واقع شده و هیچکدام نمی توانستند آب آن را تأمین کنند، پس به کار متهورانه دیگری نیاز افتاد تا این نقص بر طرف شود. از این رو بند عظیمی در بستر رودخانه و در فاصله نیم میلی دهانه کانالی را که بعداً ساخته شد، بنا گردیده و دریچه های باریکی در آن تعبیه شد تا حجم زیادی از آب به عقب و به درون نهر مصنوعی رانده شود. سپس بندی دیگری بر دهانه کانال زده شد که گویی ادامه خط ساحل اصلی است و ارتفاع آن دقیقاً تا حد ارتفاع بند پایینی بالا آورده شد. در اینجا نیز جریان آب به وسیله دریچه ها تأمین گردید و حال تمامی بستر رودخانه به صورت یک مخزن عظیم درآمده بود و دهانه کانال را از آن طرف مستقیماً از داخل تپه ماسه سنگ که ساحل چپ رودخانه میان دو بند را تشکیل می دهد در سطح پایینتر از آب حفر کردند و به بند متصل ساختند؛ بدین ترتیب آب از سطح بالاتر بند به فراوانی در درون کانال راه افتاد و آب کافی برای شهر و سیراب کردن کشتزارهای وسیع منطقه ای که در جنوب آن گسترده است، فراهم آمد. قبل از آنکه ساختمان بندها آغاز گردد و تمام آب رودخانه داخل کانال مصنوعی جریان یابد، احتمالاً دهانه آن را عمیق کرده اند و کف آن قسمت از بستر اصلی رودخانه میان دوبند را که می بایستی مخزن عظیم را تشکیل دهد با تخته سنگهای بزرگی که از کوه بریده اند، سنگ فرش نموده اند با قیدهای فلزی به همدیگر بسته اند تا از پایین رفتن رودخانه جلوگیری شود و هم ایمنی و قدرت اضافی برای کل مجموعه فراهم شود…» ( دوبُد، ۱۳۷۱: ۳۴۳).
مادام دیولافوای باستان شناس نیز در باره ی تأثیر ساخت سد و تنظیم جریان آب کارون توسط شاپور ساسانی نوشته است:
شهر شوشتر توسط شاپور بزرگ تأسیس یافت و مانند جندی شاپور رونق پیدا کرد. این پادشاه ساسانی با کمک اسرای رومی جریان شط کارون را تنظیم کرد و سدهایی با اصول علمی ساخت و سطح آب را در جلو آنها بالا آورد و به توسط کانال ها شعبی از آن جدا کرد تا اراضی بایر مشروب گردد و چون خاک خوزستان حاصل خیز بود در مدت کمی پس از مشروب شدن به اندازه صد برابر مخارج آبیاری عایدات آورد (دیولافوا، ۱۳۷۸: ۷۸۰).
سرپرسی سایکس نیز درباره ی سد ساخته شده ی قدیمی توسط شاپور پادشاه ساسانی می نویسد:
«این شهر[شوشتر] در پایین دست محلی که کارون به دو شعبه منشعب میشود، در قطعه اراضی مرتفعی واقع شده و قلعه ای دارد که می توان گفت بهترین قلاع ایران می باشد و در دامنه آن سدی است که از شاهکارهای زمان ساسانیان و دارای نقش و نگارهایی است که منسوب بزمان والرین امپراطور روم است. طول سد مزبور را گویند به ۵۷۰ ذرع میرسد و از بناهای شاپور میباشد. در جبال حوالی شوشتر چندین غار بزرگ و اطاقهای مربع وسیعی ساخته شده و آسیاب های متعدد نیز در اطراف شهر دیده میشود»(سایکس، ۱۳۶۳ :۲۸۷).

شرح چگونگی اولین کشتی رانی در رود کارون از دیدگاه لایارد:
لایارد پس از ورود به خوزستان درباره عبور از رودخانه کارون با کشتی «آشور» چنین نوشته است:
«…قبل از ترک بغداد، مایل بودم برای بررسی و امکان ایجاد روابط تجاری و بازرگانی بین ایران و انگلیس، با یکی از کشتی های تجاری کمپانی هند شرقی که در آبهای دجله رفت و آمد می کردند، خود را از آبراه کارون به شوشتر برسانم و از لحاظ کشتیرانی عمق و بستر این رودخانه را مساحی نمایم. قبلاً ناوبان «سلبی» با کشتی «نیتو کریز» ثابت کرد که آبراه کارون قابل کشتی رانی است و کمی پیش از آن، یعنی در سال ۱۸۳۶، ماژور «اسکتورت» یکی از افسران تحت فرمان «کلنل چیزنی» با یک کشتی به ظرفیت «نیتو کریز» از طریق کارون خود را به اهواز رسانید، لیکن در حوالی اهواز وجود بقایای یک آب بند قدیمی، مانع عبور کشتی بسوی شوشتر می شد. این سد مخروبه که به «بند اهواز» موسوم است در ازمنه گذشته جهت استفاده کشاورزی و آبیاری، بر روی کارون احداث شده بود. من عقیده داشتم که با یک کشتی به ظرفیت «نیتو کریز» می توان به آسانی از «بند اهواز» عبور نمود و خود را به آبراه گرگر و شوشتر رسانید. «کلنل تایلور» نماینده انگلیس مقیم بغداد، با گرمی از پیشنهاد من استقبال کرد. ناوبان «سلبی» نیز تمایل خود را جهت انجام این سفر دریایی ابراز داشت… ما بغداد را در آخر فوریه با کشتی «آشور» به ظرفیت نیتو کریز ترک نمودیم و اوایل مارس وارد آبراه کارون شدیم… بعلت بارندگی های زیاد در ارتفاعات لرستان آب کارون به حد بی سابقه ای طغیان کرده بود و ما با تجربه ای که از قبل داشتیم بدون هیچ مشکلی وارد اهواز شدیم و سوخت کشتی را نیز از بیشه های اطراف رودخانه تأمین نمودیم.
در اثر طغیان رود کارون، «بند اهواز» زیر آب فرو رفت و در میان شکاف ها و صخره های بزرگ، گردابهای مخوفی به وجود آمده بود عبور کارون از آن موقع خالی از خطر نبود… در بالای اهواز، تمام زمینهای بالای رودخانه زیر آب بود کشتی بعلت فشار رودخانه به کندی پیش می رفت… پس از دو روز وارد «بند قیر» شدیم. در بند قیر، آب «گرگر» و رودخانه دزفول به «کارون» ملحق می شوند، این رودخانه ها به خاطر رسوباتی که با خود حمل می کنند، از محل باتلاقی تا مسافتی طولانی، با سه رنگ مختلف دیده میشوند. کارون که کانال مرکزی را تشکیل می دهد قرمز رنگ و آب گرگر مثل شیر سفید و رودخانه دزفول کمی سیاه به نظر می رسید»(لایارد، ۱۳۷۶: ۳۱۵- ۳۱۷).
«مهراب امیری» تلاش لایارد را برای کشتی رانی در کارون نتیجه بخش دانسته و نوشته است:
امید و آرزوی لایارد برای کشتی رانی در کارون سرانجام به نتیجه رسید. چهل و شش سال بعد از ورود «آشور» به آب راه کارون، یعنی در سال ۱۸۸۸ میلادی «سر درومندولف» سفیر انگلیس در تهران موفق شد فرمان آزادی کشتی رانی در کارون را از ناصرالدین شاه بگیرد که متن فرمان آن به این صورت است:
«دولت علّیه ایران نظر به وسعت تجارت و آبادی مملکت خود و ترقی فلاحت خوزستان و اهواز قرار داده است که کشتی های تجاری عموم دول بدون استثناء علاوه بر کشتی های بادبانی که سابقاً در کارون عبور و مرور می کردند، در رود کارون از محمره الی سد اهواز به حمل و نقل مال التجاره مشغول باشند، ولی مشروط است بر این که از سد اهواز به بالا تجاوز نکنند، زیرا که از سد به بالا مخصوص به کشتی های بادبانی و تجاری خود و دولت ایران و تبعه دولت ایران است و حق العبوری هم که دولت ایران قرار داده است، در محمره ادا کنند و حامل اشیائی که قدغن دولت ایران است نباشند و بیشتر از اندازه که برای گرفتن و گذاشتن بارهای تجاری لازم است توقف نکنند- به جهت استحضار آن جناب زحمت داده مورخه ۲۴ شهر صفر ۱۳۰۶» (همان : ۳۲۲ یادداشت مترجم).
«ایزابلا بیشوب» یکی از مسافران تیزبین و نکته سنج قرن نوزدهم در رابطه با گسترش فعالیت های کشاورزی و بازرگانی در کرانه های کارون پس از آزادی کشتی رانی در رودخانه در سال ۱۸۸۸ می نویسد: «تغییرات مهمی در جهت بهبود وضع مردم و سکنه دهات صورت گرفته است… مالیات ها کمتر شد، در عوض زراعت و کشاورزی در گوشه و کنار توسعه یافت…»(گارثویت، ۱۳۷۳: ۱۱۷).

ساخت پل بر روی کارون و جاده ی کاروان رو توسط برادران لینچ:
ساخت پل بر روی کارون سابقه ای طولانی و تاریخی دارد. سرپرسی سایکس در سفرنامه ی خود فصلی را با عنوان «خط سیر اسکندر کبیر از سند تا کارون» اختصاص داده است. او پس از شرح چگونگی حمله اسکندر به ایران به چگونگی ورود سردار یونانی به خوزستان از جمله ورود به بهبهان، شوش و اهواز مطالبی را آورده و نوشته است که اسکندر پس از استقرار در خوزستان «قوای خود را در اهواز متمرکز ساخت و روی رودخانه کارون پل بزرگی نصب کرد»(سایکس، ۱۳۶۳: ۲۰۶). که این امر اشاره به قدمت ساخت پل توسط سردار یونانی بر روی کارون اشاره دارد. با این اوصاف در بیش از یک قرن پیش ساخت پل بر روی کارون توسط برادران لینچ از شاخص ترین مواردی است که در منابع گوناگون خارجی انعکاس یافته است که برای آشنایی بیشتر به آن اشاره می شود.
در اکتبر ۱۸۹۶م شرکت برادران لینچ صاحب کمپانی کشتی های بازرگانی فرات و دجله در بغداد و بصره طرحی برای وزیر مختار انگلیس در تهران ارسال داشت که در آن پیشنهاد شده بود که آماده است یک جاده کاروان رو بین اهواز و اصفهان احداث کند، مشروط بر این که دولت ایران امنیت این جاده را تأمین کند و مبلغی هم از عایدات راهداری را به صاحب امتیاز بپردازد. با این تمهیدات و مقدمه چینی ها امتیاز جاده شوشتر- اصفهان به برادران لینچ واگذار گردید(گارثویت، ۱۳۷۳: ۱۷۸- ۱۷۹).
اعطای امتیاز جاده شوشتر – اصفهان ظاهراً به وسیله «کلنل پیکوت»(picot ) فرد نظامی سفارت انگلیس در تهران تنظیم و با موافقت نماینده دولت و اسفندیارخان سردار اسعد اول و محمد حسین سپهدار و حاجی علی قلی خان(از دو خانواده ایلخانی و حاج ایلخانی) صورت قانونی به خود گرفت (همان: ۱۸۰). پس از مذاکرات نهایی بین «چارلز هاردینگ» از طرف وزارت خارجه انگلیس و برادران لینچ با حاجی علی قلی خان سردار اسعد، سرانجام در تاریخ سوم مارس ۱۸۹۸ م به نتیجه رسید و در ماده سوم این قرارداد این موارد مربوط به ساخت پل بر روی کارون به چشم می خورد از جمله این که «پس از عقد و امضاء قرارداد بلافاصله کار ساختمان جاده و نصب یک پل آهنی روی رودخانه کارون در گذار بلوطک و احداث یک پل در پل عمارت آغاز گردد و چنانچه برادران لینچ مصلحت بدانند، می توانند کاروانسرا یا خانه های موقت جهت سکونت کارگران خود بنا کنند… اختیار کلیه جزئیات و عملیات ساختمانی و احداث پل ها و کاروانسراها در رابطه با جاده کاروان رو به عهده برادران لینچ محول شده است و به علاوه تعداد و مساحت کاروانسراها تماماً با صوابدید برادرین لینچ تعیین خواهد شد»(همان: ۱۸۱- ۱۸۲).
پس از انعقاد این قرارداد «لینچ یک پل فلزی به طول یکصد و بیست پا و عرض ده پا احداث کرد و یک کاروانسرا در مسیر جاده بنا کرد…»(همان: ۱۸۶) و در چهاردهم دسامبر ۱۸۹۸ م کار نصب پل فلزی روی رودخانه کارون به پایان رسید و کاروان ها می توانستند پس از طی پانزده تا هجده منزل خود را به اصفهان برسانند (همان: ۱۹۵). پس از افتتاح این پل، از ایلات و طوایفی که احشام خود را از پل عبور می دادند، عوارض گله داری دریافت می گردید (همان:۱۹۴ یادداشت مترجم).
لازم به ذکر است که در گذشته در بختیاری دو نوع مالیات دریافت می گردید، یکی به نام گله داری یا مالیات «شاخی» و دیگری مالیات خیش! مالیات اولی یعنی شاخ شماری در فصل بهار وصول می گردید و پس از سال ۱۸۹۸ آن دسته از طوایف بختیاری که در جاده کاروان رو بختیاری رفت و آمد می کردند، مالیات خود را سر پل پرداخت می کردند (گارثویت،۱۳۷۵: ۹۸) که خود شیوه ای سودمند برای دریافت مالیات جدید بود، بنا براین از لحاظ تجاری جاده مال رو بختیاری بسیار موفقیت آمیز بود.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که قرارداد بختیاری – لینچ و ساخت پل بر روی کارون نقطه عطفی در روابط بریتانیا و عشایر جنوب غربی ایران بود؛ چرا که قبل از انعقاد این قرارداد تا اندازه ای روابطی بین بختیاری ها و بریتانیا وجود داشت، ولی نه در حدود یک ارتباط گسترده رسمی. انعقاد این قرارداد موجب شد که مسافران و جهانگردان و جغرافیادانان و افسران انگیسی به این منطقه سفر کنند و هم بختیاری ها و هم بریتانیا به سهم خود از این مسافرت ها بهره مند شوند و همچنین بریتانیا موفق شود که نفوذ خود را به طور گسترده ای در مناطق بختیاری و قبایل عرب تحت نفوذ شیخ محمره(خرمشهر) توسعه و گسترش دهد (گارثویت،۱۳۷۳: ۱۸۸). بازتاب وجود چنین قراردادی و فواید حاصل از آن در اظهار نظر افراد سیاستمدار برجسته ی انگلیس به خوبی انعکاس یافته است، چنانکه در سال ۱۸۹۹ «لرد کُرزن» نایب السلطنه هندوستان اظهار عقیده کرد که مناطق شمال کارون و سرزمین عشایر بختیاری و دیگر قبایل بدوی آن منطقه برای بریتانیا منطقه امیدبخشی است و دولت انگلیس می تواند از لحاظ سیاسی در این سرزمین که هم اکنون خوانین بختیاری و برادران لینچ قراردادی جهت احداث یک جاده کاروان رو به امضاء رسانیده اند، جای پایی برای خود پیدا کند. گر چه این پیشنهاد به طور کامل مورد توجه وزارت بریتانیا قرار نگرفت، ولی فکر ایجاد روابط بین بریتانیا و رؤسای قبایل ایران در اوایل قرن بیستم، یکی از اهداف اصلی مأمورین وزارت خارجه انگلیس بود (گارثویت،۱۳۷۵: ۱۲۱- ۱۲۲).
«الیزابت مکبن روز» بانوی سیاح انگلیسی نیز در توصیف و اهمیت این قرارداد می نویسد: جاده کوهستانی بختیاری- اصفهان کوتاه ترین راهی است که تهران را از اصفهان به آب راه کارون، تنها رودخانه قابل کشتی رانی ایران در خلیج فارس وصل می کند و به همین مناسبت موقعیت جغرافیایی بختیاری از لحاظ سیاسی و اقتصادی از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار است. از لحاظ پیشینه ی تاریخی نیز نشانه هایی از یک جاده سنگ فرش بزرگ وجود دارد که شوشتر را از طریق کوهستان های بختیاری به اصفهان مربوط می کرده است. علاوه بر این، آثار و خرابه های نُه پل که به سبک و معماری بسیار جالبی بر روی کارون در زمان های گذشته ایجاد کرده اند، باقی مانده است (مکبن روز، ۱۳۷۳: ۵۶). علاوه بر پل های قدیمی، چند پل معلق نیز به وسیله شرکت لینچ بر روی کارون در مسیرهای دوپلان، شلیل و گدار بلوطک ساخته شده است(همان: ۵۷).

چگونگی عبور عشایر بختیاری از رود کارون در زمان گذشته:
آب تمام رودخانه های زاگرس مرکزی در فروردین در مقایسه با مهرماه به شش تا ده برابر می رسد. در فصل بهار که سطح آب رودخانه ها بالا می آید، عشایر برای رفت و آمد و عبور از پهنای رودخانه ها دچار مشکلاتی می شوند. همچنان که بعضی از آن ها با تعیین مسیری از قبل و بدون استفاده گذاردن پل ها، مجبور به عبور از رودخانه ها می شوند(امان، ۱۳۶۷: ۴۵). عبور عشایر از رودخانه و شرح مشکلات آنان در چندین فیلم مستند و با ارزشی که موجود است – از جمله «گراس» – به خوبی بازتاب یافته است. به عبارتی بهتر، فیلم های زنده و مستندی از کوچ ایل بختیاری در دست است که نشان می دهد که در گذشته کوچ و جا به جایی برای آن ها با چه دشواری های سخت و طاقت فرساسی همراه بوده است و بیشتر اوقات در هنگام کوچ تعداد زیادی از دام ها تلف می شدند و چه بسا گهگاهی هم جان انسان ها در معرض خطر قرار می گرفت. ایل بختیاری در هنگام کوچ می بایستی از رودخانه های سرد و مواج بگذرند و چون پلی بر روی رودخانه ها وجود نداشت، ناگزیر بودند با استفاده از کلک – که متشکل از چند مشک باد کرده است- از رودخانه ها عبور کنند. زن ها، بچه ها همه بر روی کلک به آن سوی رودخانه برده می شدند و غیر از این موانع باید از روی ارتفاعاتی که در حدود هفت تا هشت هزار پا از سطح دریا ارتفاع دارند، بگذرند تا خود به موانع و گردنه های اصلی درون زردکوه برسانند (گارثویت، ۱۳۷۳: ۵۰). درباره ی عبور عشایر بختیاری از کارون و شعبه های آن بهترین توصیف را «مریان سی کوپر» ذکر کرده است از جمله او در یادداشت ها و خاطرات خود آورده است که: «اکنون در کنار رودخانه کارون هستیم و من از وجد در پوست خود نمی گنجم و هیجانم به حدی رسیده که نمی توانم چیزی بنویسم. گذشتن از این رودخانه واقعاً جنگی است به بزرگی آن در مبارزه با دشواری طبیعت و نبردی نمی توانم تصور کرد… کارون در این نقطه یک کیلومتر عرض دارد. آب آن که در اثر ذوب شدن صدها قله کوهستان به وجود آمده، در بستر سنگلاخ و سرآشیبی روی هم می لغزد و به جلو میرود و از سردی به یخ می ماند. رودخانه پر از گرداب و جریان های تند و خطرناک است. آب با شدت از کناره سنگها و لبه تیز صخره ها فرو میریزد. نه پلی و نه قایقی در کار است و در یک طرف پنج هزار نفر ایلیاتی با بار و بنه و مایملک شان و قریب نیم میلیون چارپایانشان قرار دارند. تعدادی زن و بچه و نوزاد همراهشان است. حیوانات هم در فصل بهار بچه دارند و همه این موجودات باید به سرعت و بدون قایق از این آب های خطرناک بگذرند. در این طرف ساحل چراگاهها از روئیدنی تهی شده و چاره ای نیست، جز اینکه از آب گذشته، به چراگاه هایی که پوشیده از علف و خوراک حیوانات است برسند. این است معمای زندگی این مردم. وقتی که برای رسیدن به «شودساک» از جاده سنگلاخی کوهستانی گذشتم و به لب رودخانه رسیدم و جریان شدید آب را دیدم با خود گفتم: «گذشتن از این رودخانه امکان پذیر نیست». وضع طوری بود که در حقیقت هر فرماندهی را مأیوس و درمانده می کرد. از طرف دیگر فکر کردم که این کار عملی است چون که هر سال دو بار تکرار می شود و قرنها است که این مردم از این رودخانه عبور کرده اند. اما چگونه چنین کاری ممکن است. ترتیب کار در واقع بسیار ساده است. ایلیات هر کدام تعداد زیا


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...