انواع جهانگردی

انواع جهانگردى با توجه به انگیزه :
براساس تعاریف سازمان جهانى جهانگردی، جهانگرد کسى است که به سرزمین یا کشورى غیر از محل اقامت دائمى خود مسافرت مى کند و دست کم یک شب و حداکثر یک سال در آنجا مى ماند و دلیل عمدهٔ مسافرت او تفریح، استراحت، دیدار بستگان، درمان، زیارت اماکن مقدس، بازدید از آثار تاریخى و مراکز هنرى و فرهنگی، شرکت در مسابقات ورزشى یا تماشاى آن، دیدن نمایشگاه هاى بازرگانى یا مراکز فعالیت هاى اقتصادى و شرکت در همایش ها و نشست ها است.
همایش ها
به برکت ارتباط و دوستى میان ملل و از سوى دیگر، بروز مشکلات گوناگون اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگى و … در سطح ملى و بین المللى هر ساله نشست ها و گردهمائى هاى بسیارى در گوشه و کنار جهان، براى یافتن راه حل مسائل و بستن پیمان ها، برگزار مى شود و هزاران تَن از نمایندگان دولت ها و … در این گردهمائى ها شرکت مى کنند.
اقتصادى و بازرگانى
به گواهى تاریخ، انسان از بَدو پیدایش، همواره در پى معاش و تأمین نیازهاى زندگی، مسکن و محل اقامت دائمى خود را ترک مى کرده و براى مبادلهٔ کالا و دست ساخته هاى خویش با سایر نیازمندى هاى زندگى راهى شهرها و کشورهاى دیگر مى شده است.
هر سال و هر ماه، در سراسر گیتی، در شهرها و کشورهاى گوناگون، نمایشگاه هائى براى معرفى کالاهاى تولید شده برگزار مى شود و گروه کثیرى از بازرگانان یا مردم عادى براى آشنائى با آخرین دستاوردهاى صنایع و کشاورزى و بازاریابى براى این کالاها به نمایشگاه ها مراجعه مى کنند. هم اکنون و به ویژه به سبب رونق روابط بازرگانى میان کشورهاى مختلف، برپائى نمایشگاه هاى محلی، منطقه ای، ملى و بین المللى بسیار رایج است و میلیون ها تَن از این نمایشگاه ها دیدن مى کنند.
ورزشى
هم زمان با پیشرفت هائى که در تمامى شئون زندگى انسان روى داده است، ورزش و امور مربوط به تقویت جسم – که تأثیر بسزائى در سلامت روح دارد، بسیار گسترش یافته است. پیدایش رشته هاى مختلف ورزشی، ذوق و شوق مردم به ویژه جوانان به ورزش و دیدن مسابقات ورزشى امروزه به صورت یکى از فعالیت هاى تفریحى – آموزشى – فرهنگى مردم جهان درآمده است. هم اکنون از ورزش و مسابقات ورزشى براى ایجاد مودت و دوستى میان ملت ها، گفتگوى تمدن ها و مبارزه با فساد استفاده مى شود. از این رو، هر ساله میلیون ها پیر و جوان براى شرکت در مسابقات ورزشى یا دیدن آنها راهى سرزمین ها و کشورهاى جهان مى شوند.
تاریخى و هنرى و فرهنگى
هر ساله تعداد بى شمارى از مشتاقان براى دیدار یادمان هاى تاریخی، جشنواره هاى هنرى و مراکز فرهنگى به سراسر جهان به ویژه به کشورها و سرزمین هاى تاریخى سفر مى کنند. این جهانگردان که معمولاً به سراسر جهان و به ویژه به کشورها و سرزمین هاى تاریخى سفر مى کنند. این جهانگردان که معمولاً منزلت فرهنگى و علمى ویژه اى دارند و تعداد کثیرى از جهانگردان را تشکیل مى دهند، گاه در گردهمائى هاى فرهنگى – تاریخى شرکت مى نمایند و از گنجینه ها، کتابخانه ها و دانشگاه ها بازدید مى کنند.
مذهبى
بدون تردید، یکى از مهم ترین و کهن ترین عوامل و انگیزه هاى مسافرت انسان باورهاى مذهبى و احساسات دینى بوده است. انسان از ابتداى تاریخ مکان هائى را مقدس مى دانسته است و به منظور تأمین نیازها و خواسته هاى روحی، روانى و مادى خود و از ترس بلایاى طبیعى و غیرطبیعى که زندگى او را تهدید مى کرده، به زیارت و دیدن آن مکان هاى مقدس مى رفته است. مثلاً کعبه بتخانهٔ اعراب پیش از اسلام بوده و با پیدایش اسلام زیارتگاه میلیون ها مسلمان شده است. بودائیان، سیک ها، مسیحیان و قوم یهود نیز براى زیارت مکان هاى مقدس خویش مسافرت مى کنند. جهانگردى با این انگیزه نیز رونق فراوان دارد. عبادت گاه هائى نظیر مساجد، آرامگاه پیشوایان مذهبی، کلیساها و … هر ساله پذیراى میلیون ها معتقدان خود هستند.
درمانى و بهداشتى
از دیرباز انسان به خواص آب هاى معدنى براى شفاى بیمارى هاى پوستی، مفصلى و تأثیر آب و هوا در تسکین آلام روحى و روانى پى برده است. رومیان باستان براى استفاده از آب هاى معدنى به جزیرهٔ سیسل و لمباردى سفر مى کردند. هم اکنون تأسیسات بى شمار آب گرم معدنى در نواحى مختلف ایتالیا، فرانسه، آلمان و … وجود دارد که پذیراى میلیون ها جهانگرد طالب آب درمانى است. بسیارى از بیماران نیز براى مداوا به مراکز مهم و معتبر پزشکى در کشورهاى پیشرفته یا مراکز و پایتخت کشورهائى که از امکانات بهداشتى و درمانى بهره مند هستند، مراجعه مى کنند. این نوع جهانگردى نیز اعتبار و رواج فراوانى دارد.
تفریح، استراحت و دیدار بستگان
محیط پُرهیاهو و آلوده و یکنواخت شهرهاى امروزی، موجب فرسایش روحى و جسمى انسان مى شود و بدیهى است که این امر در بازده کار او بسیار مؤثر است، بنابراین، گرایش به ایجاد تنوع در محیط زندگى و فرار از فضاى پُرتنش شهر کنونى از یک سو و عشق انسان به زیبائى هاى طبیعت او را به ترک محیط کار و زندگى دائمى خود وا مى دارد.
هر سال و هر ماه و هر روز میلیون ها انسان، فارغ از هرگونه تکلف، هنگام تعطیلات یا فراغت از کار، به سوى کرانه هاى زیباى دریاها، نواحى خوش آب و هواى روستاها و … رهسپار مى شوند و در آغوش طبیعت، خستگى و فرسودگى جسمى و روحى خود را بهبود مى بخشند. شاید انگیزهٔ استراحت و تمدد اعصاب، تفریح دیدار آشنایان و بستگان مهم ترین عامل و انگیزهٔ جابه جائى و مسافرت انسان در جهان کنونى باشد.
جهانگردى از نظر نوع مسافرت
چگونگى شکل مسافرت از نظر انفرادی، خانوادگى یا جسمى وجه تمایز دیگرى میان مسافرت هاى داخلى یا خارجى است.
مسافرت هاى جمعى
معمولاً پاره اى از بنگاه هاى مسافرتی، ضمن فروش بلیط مسافرت ‘تور’ مسافرتى نیز برگزار مى کنند. این بنگاه ها با عرضه کنندگان خدمات جهانگردى در مقصد گفتگو مى کنند و با گرفتن تخفیف هاى کلی، ضمن اجارهٔ وسائلى چون هواپیما، کشتى و خودروهاى بزرگ جمعى براى سفر از مبداء به مقصد و بالعکس، خدمات مؤسسه هائى مانند مهمان سراها، غذاسراها، اماکن تفریحى و … را در مقصد مى خرند و به مشتریان خود ارائه مى دهند.
تفاوت مهمى که میان مسافرت هاى فردى و جمعى وجود دارد این است که در مسافرت هاى جمعی، افراد هیچ گونه اختیارى از نظر برنامه ریزى مسافرت ندارند، بلکه مسئولان بنگاه ها براى مسافرت برنامه ریزى مى کنند و مقاصد مسافرت، نوع مهمان سرا، غذاسراها و اماکن دیدنى و تفریحى را تعیین مى نمایند. این نوع مسافرت براى کسانى که با مقصد آشنائى ندارند یا به خارج از کشور سفر مى کنند و کسانى که زبان نمى دانند نسب به مسافرت آزاد یا انفرادى برترى دارد، اما مسافران در مورد گزینش مقصد، مدت توقف در مقصد و … آزادى عمل ندارند.
مسافرت هاى انفرادى و خانوادگى
در این گونه سفرها که فرد یا افراد یک خانواده یا چند نفر از آشنایان و بستگان براساس توافق مسافرت مى کنند، برنامهٔ مسافرت به میل و خواست همسفران تهیه مى شود و بنا به توافق خود آنها تغییر مى کند. چه بسا در این نوع مسافرت هدف هاى موردنظر و مقاصد مسافرت بارها تغییر کند. انتخاب نوع وسیلهٔ نقلیه، نوع اقامتگاه، پذیرائی، غذاخوری، مدت سفر و … خواست مسافران بستگى دارد.

—————————

انواع جهانگردی براساس محدوده جغرافیائى :
جهانگردى بین المللى و گردشگرى داخل کشور (بین المللى و داخلى)
از دیدگاه سازمان جهانى جهانگردی، جهانگردى بین المللى با گردشگرى داخلى (Internation tourism) متفاوت است و به محدودهٔ مرزى کشور مربوط مى شود. ولى این بدان معنى نیست که هر مسافر بین المللی، یک بازدیدکننده تلقى شود. مسافر کسى است که براى خارج شدن از محل سکونت خود، سفر مى کند؛ براى مثال کارگرى که براى کار از مرز خارج مى شود بازدیدکننده محسوب نمى شود. جهانگردى بین المللى همیشه، در وهله اول، از نظر اقتصادى مدنظر قرار مى گیرد، زیرا این شکل گردشگرى نقش مهمى در بازرگان و جریان ارزى ملت ها بازى مى کند.
گردشگرى داخلى نیز تحت الشعاع جهانگردى بین المللى است، با وجود این تصور بر این بود که اینگونه مسافرت ها اثر بین المللى ندارند و آمارهاى تجارى همان کشور مربوط بوده و اهمیت دارند. بدیهى است که این دو گردشگرى رابطه تنگاتنگى با هم دارند. مسافران تحت تأثیر شرایط محیطى قرار مى گیرند، و با توجه به عوامل خارجى مانند رشد نسبى درآمد واقعی، تفاوت قیمت بین کشورها و سیاست بین الملل، مسافرت هاى داخلى جاى خود را به جهانگردى بین المللى مى دهند و یا برعکس. در چند دههٔ گذشته، در بسیارى از کشورهاى غربى روزهاى تعطیل تبدیل به سفرهاى بیرون شهرى شده اند و این به علت بالا رفتن استاندارد زندگى و کسب درآمدهاى اضافى است؛ در حالى که در کشورهاى در حال توسعه گردشگرى داخلى افزایش یافته است.
مسافرت هاى منطقه اى
منطقه به بخش کوچک جغرافیائى از یک ناحیه گفته مى شود که با شاخصى معین یا با چارچوب مرجعى موثق مشخص مى شود. در حقیقت جهانگردى منطقه را به سه دسته تقسیم مى کنند. نخست، موقعیت جغرافیائى منطقه که براى مثال مى توان به مناطق ‘شمال’ یا ‘شرق’ اشاره کرد. دوم، نواحى (مناطق) اداری، مانند ‘استان X’ . سوم منطقه اى که از نظر فیزیکى دربرگیرندهٔ طبیعت بیشترى است، براى مثال ‘حوزه دریاچه’ یا ‘حوزه اقیانوس آرام’ . از نظر در دسترس بودن و قابل استفاده بودن مى توان به چند دسته بندى دیگر اشاره کرد، براى نمونه ‘منطقه روستائی’ یا ‘منطقه ساحلی’ . مقصود از مسافرت هاى بین منطقه ای، مسافرت هائى است که بین مناطق مختلف صورت مى گیرد، حال این مناطق در یک استان یا ایالت، یک کشور و یا در مناطق مختلف دنیا باشد. از طرفی، مسافرت هاى درون منطقه اى به مسافرت هائى که در داخل یک منطقهٔ مشخص صورت مى گیرد، اطلاق مى شود (حال این منطقه بومى باشد یا در سطح بین المللی). براى مثال، مى توان به مسافرت هاى بین کشورهاى آسیاى شرقى اشاره کرد.
گردشگرى درون مرزى یا برون مرزى
در هر حوزه اى متناسب با منطقهٔ موردنظر (منطقهٔ بومی، کشوری، یا گروهى از کشورها) سه نوع جهانگردى دسته بندى مى شود:
– گردشگرى داخلی، به ساکنان منطقه اى خاص اطلاق مى شود که فقط در منطقه ٔ مربوطه سفر مى کنند (مانند بازدیدکنندگان).
– گردشگرى درون مرزی، به افرادى غیر از ساکنان منطقه اى خاص گفته مى شود که مانند بازدیدکنندگان از محل دیدن مى کنند.
– گردشگرى برون مرزی، افراد ساکن یک منطقه که به منطقه اى غیر از منطقهٔ سکونت خود سفر مى کنند.
اگر معیار سنجش را کشور قرار دهیم مى توان عبارت هاى جهانگردى ‘بومى (داخلی)’ ، ‘درون مرزی’ و ‘برون مرزی’ را به روش هاى مختلفى ترکیب کرد و سه دسته بندى زیر را ارائه داد:
– گردشگرى داخلی، که شامل گردشگرى داخلى و درون مرزى مى شود.
– گردشگرى ملی، که شامل گردشگرى داخلى و گردشگرى برون مرزى مى شود.
– جهانگردى بین المللی، که شامل گردشگرى درون مرزى و برون مرزى مى شود.
باید توجه داشت که این عبارت ها (درون مرزی، برون مرزی، داخلی، ملى و جهانگردى بین المللی) بر مبناء معیار قرار دادن کشور به عنوان مرجع سنجش، ارائه شده اند. در ضمن، بعضى مناطق از نظر سیاسی، که از کشور کوچک تر هستند و با ایالت فرق مى کنند، نیز بدین گونه دسته بندى مى شوند. مانند جامعه مشترک المنافع پوارتوریکو و جامعه مشترک المنافع جزایر شمالى مارى یانا که هر دو بخشى از ایالات متحده آمریکا مى باشند. (سازمان جهانى جهانگردى ۱۹۹۵b، ص ۲۷).

———————————-

جهانگردى از نظر نوع مسافرت :
چگونگى شکل مسافرت از نظر انفرادی، خانوادگى یا جسمى وجه تمایز دیگرى میان مسافرت هاى داخلى یا خارجى است.
مسافرت هاى جمعى
معمولاً پاره اى از بنگاه هاى مسافرتی، ضمن فروش بلیط مسافرت ‘تور’ مسافرتى نیز برگزار مى کنند. این بنگاه ها با عرضه کنندگان خدمات جهانگردى در مقصد گفتگو مى کنند و با گرفتن تخفیف هاى کلی، ضمن اجارهٔ وسائلى چون هواپیما، کشتى و خودروهاى بزرگ جمعى براى سفر از مبداء به مقصد و بالعکس، خدمات مؤسسه هائى مانند مهمان سراها، غذاسراها، اماکن تفریحى و … را در مقصد مى خرند و به مشتریان خود ارائه مى دهند.
تفاوت مهمى که میان مسافرت هاى فردى و جمعى وجود دارد این است که در مسافرت هاى جمعی، افراد هیچ گونه اختیارى از نظر برنامه ریزى مسافرت ندارند، بلکه مسئولان بنگاه ها براى مسافرت برنامه ریزى مى کنند و مقاصد مسافرت، نوع مهمان سرا، غذاسراها و اماکن دیدنى و تفریحى را تعیین مى نمایند. این نوع مسافرت براى کسانى که با مقصد آشنائى ندارند یا به خارج از کشور سفر مى کنند و کسانى که زبان نمى دانند نسب به مسافرت آزاد یا انفرادى برترى دارد، اما مسافران در مورد گزینش مقصد، مدت توقف در مقصد و … آزادى عمل ندارند.
مسافرت هاى انفرادى و خانوادگى
در این گونه سفرها که فرد یا افراد یک خانواده یا چند نفر از آشنایان و بستگان براساس توافق مسافرت مى کنند، برنامهٔ مسافرت به میل و خواست همسفران تهیه مى شود و بنا به توافق خود آنها تغییر مى کند. چه بسا در این نوع مسافرت هدف هاى موردنظر و مقاصد مسافرت بارها تغییر کند. انتخاب نوع وسیلهٔ نقلیه، نوع اقامتگاه، پذیرائی، غذاخوری، مدت سفر و … خواست مسافران بستگى دارد.


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...