امامزاده سید تاج الدین

امامزاده سیّد تاج الدّین (سیّد پنهون) – محلّه فهّادان این زیارتگاه در محلّه فهّادان شهر یزد، جنب مجتمع خیریّه علی¬اصغر، و در ده متری مسجد چهل محراب در خیابان گل سرخ، کوچه کشکنو واقع شده است. این بقعه در محلهٔ فهادان شهر یزد واقع و بنایى بسیار ساده شامل دو اتاق کوچک بدون هیچگونه ارزش معمارى است و فقط یک قطعه کاشیکارى به صورت ستارهٔ چهار پر در آن قرار دارد. نام واقعى صاحب بقعه سید تاج الدین جعفر است که یکى از اعقاب امام زاده ابوجعفر یزد است. از نوشته هاى تاریخى چنین برمى آید که از حدود قرن نهم هجرى مزار سید تاج الدین جعفر به عنوان «سید پنهون» معروف شده است. امامزاده سیّد تاج¬الدّین جعفر، معروف به «سیّد پنهون» و مشهور به «امامزاده یک¬شنبه» و از سادات عریضی سده ششم هجری است که در زمان اتابکان (۵۴۳-۶۸۴ هـ.ق) در محلّه فهّادان یزد می زیست و چون اهل خلوت و گوشه¬نشینی بود، به «سیّد پنهون» معروف شد و از آن جا که مردم بیشتر روزهای یک شنبه به زیارت این امامزاده می روند به «امامزاده یک شنبه» نیز مشهور است. بقعه شامل یک سالن ۵۰ متری است که مرقد امامزاده در وسط آن قرار گرفته و دارای گنبدی از نوع گرد به قطر سه و ارتفاع شش متر است. نخستین بار مؤلّف جامع مفیدی عنوان « سیّد پنهان» را همراه با نام حقیقی صاحب قبر که سیّد تاج¬الدّین جعفر بوده است، می آورد و از آن معلوم می شود که این مزار محلّ دفن تاج¬الدّین جعفر مذکور است. جعفری در تاریخ یزد می نویسد : « ذکر مزار سیّد تاج الدّین جعفر داخل یزد در شهرستان، مزار او در اندرون شهر به محلّه شهرستانست ، و او از نزدیکان محمّد بن علی بن عبیدالله است و بسیاری کرامات از او ظاهر شده و گوشه انزوا داشتی ، و روزهای جمعه از خانه بیرون آمدی و به مسجد رفتی و دیگر از خانه بیرون نیامدی ، و هیچ کس بر حال او اطّلاع نداشتی ، در مقام عبادتگاه او مدفونست ، وفات او در سال ستمائه بود.» در تاریخ جدید یزد هم همین مطالب ذکر شده به انظمام دو قصّه از کرامات که در حق او روایت شده که می نویسد: «سیّد پیش از مرگ خود قبر کن و غسّالی طلبید و به آنها مزد داد تا برایش قبری حفر کنند و پس از مرگ او را غسل دهند و به خاک بسپارند. همچنین درخواست کرد که کسی را از این موضوع مطّلع نکنند. سپس سیّد تاج الدّین شبا هنگام به اتاق خود رفت و دیگر بیرون نیامد، چون هوا روشن شد، آن دو مرد به اتاق سیّد رفتند و او را مرده یافتند و مردم را از مرگ وی باخبر کردند. سیّد تاج الدّین پس از تشییع، در خانه خود در کوچه فهّادان، به خاک سپرده شد.» مطالب جامع مفیدی هم تکرار مسطورات تاریخ جدید یزد است، یگانه مطلب جدیدی که دارد عنوان «سیّد پنهون» است و چنین برمی آید که بعد از قرن نهم هجری مردم مزارِ سیّد تاج¬الدّین را بدین شهرت می شناخته اند. ظاهراً این شهرت مطابق با تاریخ تعمیر و بازسازی بقعه مذکور است که طبق حروف ابجد سال ۶۳۳ هـ.ق، بدست می آید از آثار هنری مزار یک تکیه کاشیکاری چهار پره و ستاره ای شکل است، مانند آنچه در مدرسه شهاب¬الدّین قاسم دیده می شود. در منابع موجود، سیّد تاج¬الدّین جعفر تنها به عنوان «از فرزندان سیّد ابوجعفر محمّد بن علی بن عبیدالله بن احمد بن علی-العریضی بن امام جعفر صادقA» یاد می شود و او را متوفّای سال ۶۰۰ هـ.ق می¬دانند. از آن جایی که تاریخ وفات امامزاده جعفر سال ۴۲۴ ﻫ . ق ثبت شده و در لسان علمای انساب، هر صد سال سه نسل را شامل می¬شود، بنابراین سیّد تاج الدّین جعفر که ۱۷۶ سال از جدّ خود فاصله زمانی دارد، می¬بایست با پنج الی شش واسطه نسب به او رساند. بر این اساس علّامه سیّد محمّد بن احمد حسینی نسّابه در کتاب انساب خود از سکونت سیّد جعفری در یزد نام می¬برد که با چهار واسطه به امازاده جعفر یزد نسب می¬رساند که از قرار ذیل است: سیّد جعفر تاج¬الدّین بن محمّد بن عبدالله أبی جعفر بن محمّد بن حسن بن محمّد أبی جعفر بن علی أبی¬الحسن بن عبیدالله بن احمد الشعرانی بن علی العریضی بن امام جعفر صادقA. او فرزندی به نام ابوالحسن علی داشته که در یزد بوده است. مؤلّف کتاب نزهه¬العیون، کنیه پدر جعفر را ابوجعفر [محمّد] ذکر می¬نماید اما از نام جعفر هیچ اشاره ای نمی¬کند و تنها به نام دو خواهر او سیّده فاطمه و سیّده سکینه اکتفا کرده است. او همچنین نام جدّ سیّد جعفر را عبیدالله ذکر می¬کند که ظاهراً تصحیف عبدالله است محمّد مفید مستوفی بافقی در کتاب جامع مفیدی درباره سیّد تاج¬الدّین جملات زیبایی دارد که توأم با ذکر کرامتی از این بزرگوار است که در این جا به اختصار ذکر می¬شود: «گوهر صدف امامت و دوحه چمن مکرمت، سیّد تاج¬الدّین جعفر مشهور به سیّد پنهان علیه الرحمه و الغفران: از آن وجه اولیـای حضرت حق ز چشـم مردمـان باشد پنهان که تا وقت شهود و کشف اسرار کسی جز حق نداند حال ایشان بر ضمیر انوار ارباب معارف و خاطر از هر اصحاب عوارف، مصراع: که مهر و ماه از آن اقتباس نور کنند، روشن و مبرهن خواهد بود که سلسله نسب عالی حسب قرّهالعین با صره امامت و شهباز اوج هدایت و نور انوار سیادت و دوحه چمن ولایت، مثنوی: سرو بن روضه صدق و صفا تازه نهال چمن مصطفی قـره عینیـن نبـی و ولـی میوه بستـان بتول علـی سیّد تاج الدّین جعفر علیه¬الرحمه و الغفران به امامزاده واجب التعظیم و التکریم سلاله آل طه و سپس امامزاده ابو جعفر محمّد علیه التحیه و التسلیم انتظام دارد و آن گوهر صدف کرامت در « محلّه شهرستان» داخل شهر در زاویه خلوت معتکف گردیده به عبادت پرودگار انس و جان روز به شب و شب به روز می¬آورد و در هر جمعه به نماز جماعت حاضر گشته به آداب فرایض می¬پردازد. اهالی دارالعباده از لمعات انوار فایض البرکاتش بهره ور گردیده مشاهده کرامات که از آبای عظام به یادگار داشت می¬¬نمودند و معتقدان خانواده رسالت را اعتقاد بر اعتقاد افزوده به برکت وجود فایض الجود آن زلال چشمه سـار ولایت ابواب فتوحات در جهانی دریافته زنگ هموم از صفحات قلوبشان زدوده می¬گردید. در زمان اتابکان یزد یکی از ملازمان والی در حالت مستی از منزل خود بیرون آمده به جستجوی شراب خانه پای در وادی طلب نهاد و به هر کوچه و محلّه می شتافت، اتفاقاً گذارش به منزل سیّد افتاد بنای کار به اشتلم نهاده سیّد را طلب نمود. چون آفتاب هدایت از گوشه افق مشرق عبادت طلوع نمود، آن مست باده غفلت، چوبی حواله فرق مبارک سیّد نمود. به قدرت کامله یزدانی دست آن شخص همچنان در بالا مانده خشک گردید. جرعه نوش باده بیهوش سر در قدم آن حضرت نهاده به زبان نیاز عرض نمود، مصراع: عهد کردم که دگر باده گلگون نخورم آن جناب متبسّم گشته نجات دارین او را از درگاه قاضی حاجات مسئلت نمود. در همان ساعت دست آن شخص به حالت اصلی معاودت نموده حلقه اخلاص در گوش جان جای داد و در سلک مریدان سیّد انتظام یافته مدّه العمر از جاده متابعت و شاهراه اخلاص سر نتافت. نظم: بیا و محض کرامت ببین و سرّ حمایت چگونه دفع بلا کرد از و به دست ولایت … مرقد منّور آن سیّد کرامت نسب مطاف طوایف امم و معبد علمای بنی آدم است، مثنوی: خـاک رهش هســت بـه از توتیـا دیده جان را بود از وی جلا خار و خس او گل (و) ریحان بود مردمـک دیـده اعیـان بـود رایـحــه اش زنـده کنـد مـرده را راحت از آن خاطر افسرده را هر کس که به اعتقاد تمام به جهت مرادات دنیوی و اخروی در شب جمعه بدان مکان شریف به خواندن یک هزار مرتبه سوره اخلاص موّفق گردد به مطالب دو جهانی فایض می¬گردد و به جهت صحّت بیمار به کرّات تجربه شده که یک مرتبه سوره فاتحه الکتاب و سه مرتبه سوره توحید خوانده دوازده بار صلوات باید فرستاد»


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...