اشکنان

شهر اشکنان دارای جاذبه های تاریخی فراوانی است که میهمانان عزیز نوروزی میتوانند از این جاذبه ها دیدن کنند.
شهر اشکنان دارای قدمت تارخی زیادی بوده که آثار باقیمانده از دوره های قبل خود گویایی این مسئله هست .
در کتاب منتخب التواریخ لارستان آمده است : « اشکنان قریه ای است از آثــار هوشــنگ که به جهت اشک اول که اولین سلطان اشکانیــان بوده ساخته بودیو هم اسم آن قریه به نام اشک اول خواندی » و در اشعار شاعر فرزانـه صحـبت : لاری آمده است
مقام امن و ایمــــان اشکنان است نژاد اشکنـــان زاشکــــانیان است

سه دانـــــا کـــدخدا دارد نکوکار که هر یک رشک میر اصفهـان است

با توجه به متن تاریخی مذکور و اشعار فوق بنظر می رسد کلمه اشکنان با الف مفتوح صحیح می باشد و علت این نام مرسوم گذشته بوده که آبـادیهـا و قلـعـه ها را بنام یکی از بزرگان انتصاب می نمودند در بعضی از منابع کلمه اشکنــان با کسر الف ثبت شده چنانچه در اشـــعار مرحوم انصاری۳ در قصیده معروف تذکره. امیر احمد آمده است

موقعیت جغرافیایی

بخش اشکنان از توابع شهرستان لامرد می باشد که تا سال ۱۳۶۵ بــه عنــوان دهستانی از بخش لامرد در شهرستان لار محسوب می شد . این بخش که در جنوبی ترین نقطه استان فارس در امتداد شهرستان پارســیـان و منـتــهــی به شهرستان بستک از توابع استان هرمزگان می باشد . از طرف شمـال و شمـال شرق به بخش بیرم لارستان و از طرف غرب به بخش مـــرکــزی شــهــرستــان لامرد و از طرف جنوب به شهرستان پارسیان و از طرف شــرق و جنــــوب شرق به شهرستان بستک محدود می شود و وسعت تقریبی آن ۸۰۰ کیلومــــتر مربع می باشد شهر اشکنان در طول جغرافیایی ۳۷/۵۷ درجـــــه و عـــرض جـــغرافیــایی ۱۴/۲۷ درجه و با ارتفاع ۳۹۳ متر از سطح دریا واقع شده و وضعیت اقلیــــــــمـــی بخش از جنوب غرب به شرق به طول ۴۰ کیلومتر و عرض ۱۵ کیلومتر محصـــــــــور بــه کوههای لاور در جنوب غرب و کوه گاوبست با ارتفاع ۲۱۶۵ متــــــــر در شــرق و .شمال شرق و کوه بُسرو در شمال غرب و کوه نَوا در جنوب می باشـد دشت اشکنان با رودخانه فصلی مهران که از کوههای گله دار سرچـــــــــــشمه می گیـرد و به دو قسمت تقسیم می شود . این رودخــــــانــه که بـــه خــلیـــج فارس می ریزد حدود ۵ ماه از سال دارای جریانــهای ســـــیلابــــی اســـــت و در . کنترل سیل در منطقه نقش بسزایی دارد.


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...