اشنویه

در ناحیه اقوامی چون لولوبی ها ، هوریائیان، آشوری ها ، اورارتوها و مادها در دوره های معینی از تاریخ می زیسته اند. در کتیبه کوروش از ایالت اشنوناک (اشنویه) به نام خراجگزار نام برده شده است.

در کلی شین (جنوب غربی اشنویه) سنگی به ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر وجود دارد که بر روی آن کتیبه ای به دو زبان اورارتویی وآشوری حک شده و متعلق به هشت قرن پیش از میلاد است. متن اورارتویی از ایشیوینا (۸۱۴ قبل از میلاد) پادشاه اورارتو است که در سمت چپ آن همان متن به زبان آشوری حک شده است.

این شهر در حیات تاریخی خود جولانگاه جنگ وگریز های زیادی بود. در سال ۱۹۰۹ میلادی عثمانی ها اشنویه را تسخیر کردند وبا قدرت تمام دست به کشتار زدند. جنگ روس ها و عثمانی هانیز زیان زیادی به جان و مال مردم وارد کرد.

پس از کشتار روس ها و عثمانی ها نوبت به مرگ ومیر ناشی از قحطی بزرگی رسید که مردم مجبور به مهاجرت به عراق (موصل و کرکوک) شدند. درسال ۱۳۲۰ هجری ، زلزله بزرگی شهر اشنویه را تکان داد و خسارات مالی و جانی سنگینی را به بارآورد. امروز شهر اشنویه یکی از شهرهای متوسط استان است که درجهت رشد وتوسعه گام برمی دارد.

صنایع و معادن

صنایع این منطقه به صنایع کوچک کارخانه ای و کارگاهی و صنایع دستی محدود می شود.

کشاورزی و دام داری

شغل بیش تر مردم اشنویه زراعت و دام داری است. عمده ی محصولات این شهرستان گندم، جو، بنشن و توتون است. دامداری نیز در این ناحیه همراه با کشاورزی به گونه ی سنتی انجام می گیرد.

وجه تسمیه و پیشینه تاریخی

در این ناحیه اقوامی چون لولوبی ها، هورییان، آشوری ها، اورارتوها و مادها در دوره های معینی از تاریخ می زیسته اند. در کتیبه کوروش از ایالات اشنونک که همان اشنویه باشد به عنوان خراج گزار نام برده شده است. در کلی شین (واقع در جنوب غربی اشنویه) سنگی به ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر وجود دارد که بر روی آن کتیبه ای به دو زبان اورارتویی و آشوری حک شده و متعلق به قرن هشتم پیش از میلاد است. متن اورارتویی از ایشیونیا(۸۱۴ قبل از میلاد) پادشاه اورارتو است که در سمت چپ آن همان متن به زبان آشوری حکاکی شده است.
این شهر در حیات تاریخی خود جولانگاه جنگ و گریزهای زیادی بوده است. در سال ۱۹۰۹ میلادی، عثمانی ها اشنویه را تسخیر کردند و با قدرت تمام دست به کشتار زدند. جنگ روس ها و عثمانی ها نیز زیان زیادی به جان و مال مردم وارد کرد. پس از کشتار روس ها و عثمانی ها نوبت به مرگ و میر ناشی از قحطی بزرگی رسید که مردم را مجبور به مهاجرت به عراق (موصل و کرکوک) کرد و از جمعیت ۱۳ هزار نفری آن روز تعداد ناچیزی باقی ماند. در سال ۱۳۲۰ هجری، زلزله بزرگی شهر اشنویه را تکان داد و خسارات مالی و جانی سنگینی را به بار آورد، به طوری که شهر کاملا از بین رفت و مردم دوباره آن را بازسازی کردند. امروزه اشنویه یکی از شهرهای متوسط استان آذریایجان غربی است که در جهت رشد و توسعه گام بر می دارد.
مشخصات جغرافیایی

اشنویه از شهرستان های استان آذربایجان غربی است که در ناحیه ی باختر استان قرار گرفته است. اشنویه در ۴۵ درجه و ۵ دقیقه درازای خاوری و ۳۷ درجه و ۲ دقیقه پهنای شمالی و ارتفاع ۱۴۷۰ متری از سطح دریا واقع شده است. این شهرستان از جنوب به پیرانشهر، از خاور به نقده و از سمت باختر به مرز ایران و عراق محدود می شود. مسیرهای ارتباطی و دسترسی به این منطقه عبارت اند از:
– مسیر اشنویه – ارومیه به درازای ۸۵ کیلومتر.
– مسیر اشنویه – نقده به درازای ۳۰ کیلومتر.
– مسیر اشنویه – پیرانشهر به درازای ۴۴ کیلومتر.

 


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...