ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT

ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی مراغه

شهرستان مراغه که در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی قرار دارد از پتانسیل های بالایی در زمینه گردشگری روستایی برخوردار است. توسعه گردشگری روستایی می تواند زمینه مناسبی برای کاهش مهاجرت، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، بهبود زیرساخت ها و حفظ محیط زیست روستاهای منطقه مورد مطالعه (بخش مرکزی) ایجاد کند. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد ضمن معرفی کوتاه جاذبه های گردشگری روستایی، موانع و چالش های گردشگری روستایی در بخش مرکزی شهرستان مراغه را با استفاده از مدل SWOT مشخص نموده و استراتژی های مناسب را در زمینه توسعه گردشگری روستایی ارائه کند. این پژوهش از نظر روش تحقیق، میدانی، توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و حجم نمونه هم با استفاده از روش کوکران تعیین شد. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری چند متغیره و با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Maple صورت گرفت و تهیه نقشه های پایه مورد نیاز در محیط GIS انجام شدند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین نقطه قوت جاذبه های گردشگری روستاهای بخش مرکزی مراغه، وجود جاذبه های طبیعی با مجموع وزن ۱۱۰۵ و میانگین ۴.۴۲ می باشد و عدم وجود امکانات اقامتی، رفاهی، بهداشتی و ورزشی در مناطق گردشگری روستایی با مجموع وزن ۱۱۰۳ و میانگین ۴.۴۱ مهم ترین نقطه ضعف جاذبه های گردشگری روستاهای این منطقه است که نیازمند برنامه ریزی مناسب و افزایش امکانات و خدمات رفاهی و تفریحی می باشد. حمایت مسوولان دولتی از توسعه گردشگری روستایی با رویکرد اشتغال زایی از جمله فرصت ها و افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاری با ورود گردشگران به نواحی گردشگری روستایی از مهم ترین تهدیدهای جاذبه های گردشگری روستایی در بخش مرکزی شهرستان مراغه هستند.

 


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...